ITL Tracking Program
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

28 regels
602 B

#!/usr/bin/python3
import socket, json, threading, time
db = {}
port = 13695
server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
server.bind(("0.0.0.0", port))
def runServer():
try:
data, addr = server.recvfrom(1024)
mdata = json.loads(data.decode("utf-8"))
db[addr[0]] = {}
db[addr[0]]["osn"] = mdata["osn"]
db[addr[0]]["osv"] = mdata["osv"]
except:
pass
serverThread = threading.Thread(target=runServer)
serverThread.start()
while True:
print(db)
time.sleep(10)