ITL Tracking Program
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

20 wiersze
453 B

#!/usr/bin/python3
import platform, socket, json
def send(ip, port, data):
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
sock.connect((ip, port))
sock.send(json.dumps(data).encode("utf-8"))
sock.close()
info = {}
info["osn"] = platform.system()
info["osv"] = platform.release()
#ip = "128.153.145.211"
ip = "128.153.144.251"
port = 13695
send(ip, port, info)