The Sol Programming Language!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

43 rader
818 B

#include "sol.h"
#include <stdarg.h>
sol_object_t *sol_util_call(sol_state_t *state, sol_object_t *func, int *error, int elems, ...) {
va_list va;
sol_object_t *args = sol_new_list(state), *res = NULL;
int i;
if(sol_has_error(state)) {
return sol_incref(state->None);
}
if(error) {
*error = 0;
}
sol_list_insert(state, args, 0, func);
va_start(va, elems);
for(i = 0; i < elems; i++) {
sol_list_insert(state, args, i + 1, va_arg(va, sol_object_t *));
}
va_end(va);
if(!func->ops->call) {
return sol_incref(state->None);
}
res = func->ops->call(state, args);
if(!res) {
res = sol_incref(state->None);
}
if(sol_has_error(state)) {
sol_object_t *err = sol_get_error(state);
sol_clear_error(state);
sol_obj_free(res);
if(error) {
*error = 1;
}
res = err;
}
return res;
}