The Sol Programming Language!
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

29 regels
877 B

#!/bin/sh
if [ ! -f .submodule_stamp ]; then
git submodule init && git submodule sync && git submodule update
touch .submodule_stamp
fi
if [ -z "$CFLAGS" ]; then
# Valid flags to add here:
# -DDEBUG_GC : Turn on debug GC (all memory allocates/frees go to a file, use gcstat.py to get statistics)
# -DSOL_ICACHE_MIN : Minimum integer to cache in the state
# -DSOL_ICACHE_MAX : Maximum integer to cache in the state (if MAX < MIN, caching is disabled)
CFLAGS="-g -DDEBUG_GC"
fi
CFLAGS="-lreadline"
gcc -c $CFLAGS dsl/seq.c
gcc -c $CFLAGS dsl/list.c
gcc -c $CFLAGS dsl/array.c
gcc -c $CFLAGS dsl/generic.c
gcc -c $CFLAGS lex.yy.c
gcc -c $CFLAGS parser.tab.c
gcc -c $CFLAGS astprint.c
gcc -c $CFLAGS runtime.c
gcc -c $CFLAGS gc.c
gcc -c $CFLAGS object.c
gcc -c $CFLAGS state.c
gcc -c $CFLAGS builtins.c
gcc -c $CFLAGS solrun.c
gcc $CFLAGS *.o -o sol -lm -ldl