The Sol Programming Language!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

11 rader
279 B

WASM/asm.js:
make CC=emcc CFLAGS="-DNO_READLINE -DNO_HELP"
clang for profiling:
make CC=clang CFLAGS="-fprofile-instr-generate -fcoverage-mapping"
use Boehm GC where available:
make LDFLAGS=-lgc
AFL fuzzing (use afl-fuzz on the resulting instrumented binary):
make CC=afl-gcc