The Sol Programming Language!
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

11 wiersze
279 B

WASM/asm.js:
make CC=emcc CFLAGS="-DNO_READLINE -DNO_HELP"
clang for profiling:
make CC=clang CFLAGS="-fprofile-instr-generate -fcoverage-mapping"
use Boehm GC where available:
make LDFLAGS=-lgc
AFL fuzzing (use afl-fuzz on the resulting instrumented binary):
make CC=afl-gcc