The Sol Programming Language!
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

11 regels
279 B

WASM/asm.js:
make CC=emcc CFLAGS="-DNO_READLINE -DNO_HELP"
clang for profiling:
make CC=clang CFLAGS="-fprofile-instr-generate -fcoverage-mapping"
use Boehm GC where available:
make LDFLAGS=-lgc
AFL fuzzing (use afl-fuzz on the resulting instrumented binary):
make CC=afl-gcc