Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

40 regels
726 B

#include <stdint.h>
#ifdef DEBUG
#include <stdio.h>
#endif
void* align_after(void* address, int align) {
uintptr_t addr = (uintptr_t) address;
uintptr_t offset = addr % align;
void *rv;
if (offset == 0) {
rv = address;
} else {
rv = (void*) (addr + align - align % offset);
}
#ifdef DEBUG
printf("aligning %p at alignment %x to %p\n", address, align, rv);
#endif
return rv;
}
uintptr_t gcd(uintptr_t a, uintptr_t b) {
if (b > a) {
return gcd(b, a);
}
if (b == 0) {
return a;
}
return gcd(b, a % b);
}
uintptr_t lcm(uintptr_t a, uintptr_t b) {
uintptr_t lcm = (a / gcd(a, b)) * b;
#ifdef DEBUG
printf("so apparently lcm(%lu, %lu) = %lu\n", a, b, lcm);
#endif
return lcm;
}