25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

30 satır
548 B

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/mman.h>
#include "alloc_api.h"
void *get_new_region(uintptr_t size) {
void *m = mmap(NULL, size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
if (m == MAP_FAILED) {
return 0;
}
return m;
}
void error(char *msg) {
printf("=== ALLOCATOR ERROR ===\n%s\n====== END ERROR ======\n", msg);
}
int main() {
printf("Hello, World!\n");
struct Arena arena = {
NULL,
NULL,
get_new_region,
error,
};
return 0;
}