Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

13 wiersze
266 B

#include <stdint.h>
struct Arena {
void *root_freespace;
void *root_treealloc;
void *(*get_new_region)(uintptr_t);
void (*error)(char*);
};
void unalloc(struct Arena *arena, void *addr);
void *alloc(struct Arena *arena, uintptr_t size, uintptr_t align);