Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

28 regels
551 B

objs = main.o tree_alloc.o util.o
CC = clang
COMMON_FLAGS = -std=c11
OUT_NAME = the_alloc
dev: CFLAGS= $(COMMON_FLAGS) -g -D UNIT_TESTS
dev: $(OUT_NAME)
valgrind ./$(OUT_NAME)
release: CFLAGS= $(COMMON_FLAGS) -O2
release: clean $(OUT_NAME)
rm *.o
$(OUT_NAME): $(objs)
$(CC) $(CFLAGS) -o $(OUT_NAME) $(objs)
clean:
rm -f *.o $(OUT_NAME)
main.o: main.c alloc_api.h
$(CC) $(CFLAGS) -c main.c -o main.o
tree_alloc.o: tree_alloc.c allocator_internal.h
$(CC) $(CFLAGS) -c tree_alloc.c -o tree_alloc.o
util.o: util.c
$(CC) $(CFLAGS) -c util.c