Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

8 regels
67 B

*.o
the_alloc
vgcore*
debug_log.txt
paper.log
paper.aux
paper.pdf