The Sol Programming Language!
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

builtins.c 96KB


 1. #define _GNU_SOURCE
 2. #include <string.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <math.h>
 6. #include <stdint.h>
 7. #include <dlfcn.h>
 8. #ifndef NO_READLINE
 9. #include <readline/readline.h>
 10. #include <readline/history.h>
 11. #endif
 12. #include <termios.h>
 13. #include <sys/ioctl.h>
 14. #include "ast.h"
 15. #include "dsl/dsl.h"
 16. // XXX hardcoded buffer sizes
 17. #define STDIO_CHUNK_SIZE 4096
 18. static char *_itoa(int i) {
 19. int n = 33;
 20. char *s = malloc(n);
 21. snprintf(s, n, "%d", i);
 22. return s;
 23. }
 24. static char *_ftoa(double f) {
 25. int n = 65;
 26. char *s = malloc(n);
 27. snprintf(s, n, "%f", f);
 28. return s;
 29. }
 30. sol_object_t *sol_f_not_impl(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 31. char buffer[64];
 32. snprintf(buffer, 64, "Undefined method (%s on %s)", state->calling_meth, state->calling_type);
 33. return sol_set_error_string(state, buffer);
 34. }
 35. sol_object_t *sol_f_default_cmp(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 36. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1);
 37. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a != b);
 38. sol_obj_free(a);
 39. sol_obj_free(b);
 40. return res;
 41. }
 42. sol_object_t *sol_f_default_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 43. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0);
 44. char s[64];
 45. snprintf(s, 64, "<%s object at %p>", obj->ops->tname, obj);
 46. sol_obj_free(obj);
 47. return sol_new_string(state, s);
 48. }
 49. sol_object_t *sol_f_default_repr(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 50. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *res = CALL_METHOD(state, obj, tostring, args);
 51. sol_obj_free(obj);
 52. return res;
 53. }
 54. sol_object_t *sol_f_default_tobuffer(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 55. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *str = CALL_METHOD(state, obj, tostring, args);
 56. sol_object_t *res = sol_new_buffer(state, strdup(str->str), strlen(str->str), OWN_FREE, NULL, NULL);
 57. sol_obj_free(obj);
 58. sol_obj_free(str);
 59. return res;
 60. }
 61. sol_object_t *sol_f_tbang(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 62. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1);
 63. int refa = a->refcnt, refb = b->refcnt;
 64. sol_object_t c = *b;
 65. *b = *a;
 66. *a = c;
 67. b->refcnt = refa;
 68. a->refcnt = refb;
 69. sol_obj_free(a);
 70. sol_obj_free(b);
 71. return sol_incref(state->None);
 72. }
 73. sol_object_t *sol_f_no_op(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 74. if(state) {
 75. return sol_incref(state->None);
 76. }
 77. return NULL;
 78. }
 79. sol_object_t *sol_f_toint(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 80. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0);
 81. sol_object_t *res = CALL_METHOD(state, obj, toint, args);
 82. sol_obj_free(obj);
 83. return res;
 84. }
 85. sol_object_t *sol_f_tofloat(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 86. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0);
 87. sol_object_t *res = CALL_METHOD(state, obj, tofloat, args);
 88. sol_obj_free(obj);
 89. return res;
 90. }
 91. sol_object_t *sol_f_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 92. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0);
 93. sol_object_t *res = CALL_METHOD(state, obj, tostring, args);
 94. sol_obj_free(obj);
 95. return res;
 96. }
 97. sol_object_t *sol_f_tobuffer(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 98. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0);
 99. sol_object_t *res = CALL_METHOD(state, obj, tobuffer, args);
 100. sol_obj_free(obj);
 101. return res;
 102. }
 103. sol_object_t *sol_f_try(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 104. sol_object_t *func = sol_list_get_index(state, args, 0), *fargs = sol_list_sublist(state, args, 1);
 105. sol_object_t *ls = sol_new_list(state), *one = sol_new_int(state, 1);
 106. sol_object_t *res;
 107. sol_list_insert(state, fargs, 0, func);
 108. res = CALL_METHOD(state, func, call, fargs);
 109. sol_obj_free(func);
 110. sol_obj_free(fargs);
 111. if(sol_has_error(state)) {
 112. sol_object_t *err = sol_get_error(state);
 113. sol_clear_error(state);
 114. sol_object_t *zero = sol_new_int(state, 0);
 115. sol_obj_free(res);
 116. sol_obj_free(one);
 117. sol_list_insert(state, ls, 0, err);
 118. sol_obj_free(err);
 119. sol_list_insert(state, ls, 0, zero);
 120. sol_obj_free(zero);
 121. sol_list_insert(state, ls, 2, state->traceback);
 122. sol_obj_free(state->traceback);
 123. state->traceback = NULL;
 124. return ls;
 125. }
 126. sol_list_insert(state, ls, 0, res);
 127. sol_obj_free(res);
 128. sol_list_insert(state, ls, 0, one);
 129. sol_obj_free(one);
 130. return ls;
 131. }
 132. sol_object_t *sol_f_apply(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 133. sol_object_t *func = sol_list_get_index(state, args, 0), *arglist = sol_list_get_index(state, args, 1), *rest = sol_list_sublist(state, args, 2);
 134. if(!sol_is_list(arglist)) {
 135. sol_obj_free(func);
 136. sol_obj_free(arglist);
 137. sol_obj_free(rest);
 138. return sol_set_error_string(state, "apply with non-list");
 139. }
 140. sol_list_append(state, rest, arglist);
 141. sol_obj_free(arglist);
 142. sol_list_insert(state, rest, 0, func);
 143. sol_object_t *res = CALL_METHOD(state, func, call, rest);
 144. sol_obj_free(rest);
 145. sol_obj_free(func);
 146. return res;
 147. }
 148. sol_object_t *sol_f_error(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 149. sol_object_t *arg = sol_list_get_index(state, args, 0), *res;
 150. res = sol_set_error(state, arg);
 151. sol_obj_free(arg);
 152. return res;
 153. }
 154. sol_object_t *sol_f_type(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 155. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0);
 156. sol_object_t *res = sol_new_buffer(state, strdup(obj->ops->tname), strlen(obj->ops->tname), OWN_FREE, NULL, NULL);
 157. sol_obj_free(obj);
 158. return res;
 159. }
 160. static dsl_seq *seen = NULL;
 161. int test_seen(sol_object_t *obj) {
 162. dsl_seq_iter *iter;
 163. if(seen) {
 164. iter = dsl_new_seq_iter(seen);
 165. while(!dsl_seq_iter_is_invalid(iter)) {
 166. if(dsl_seq_iter_at(iter) == obj) {
 167. return 1;
 168. }
 169. dsl_seq_iter_next(iter);
 170. }
 171. dsl_free_seq_iter(iter);
 172. dsl_seq_insert(seen, dsl_seq_len(seen), obj);
 173. }
 174. return 0;
 175. }
 176. void ob_print(sol_object_t *obj) {
 177. sol_object_t *cur;
 178. dsl_seq_iter *iter;
 179. int i;
 180. if(test_seen(obj)) {
 181. return;
 182. }
 183. switch(obj->type) {
 184. case SOL_SINGLET:
 185. printf("%s", obj->str);
 186. break;
 187. case SOL_INTEGER:
 188. printf("%ld", obj->ival);
 189. break;
 190. case SOL_FLOAT:
 191. printf("%f", obj->fval);
 192. break;
 193. case SOL_STRING:
 194. printf("\"%s\"", obj->str);
 195. break;
 196. case SOL_LIST:
 197. printf("[");
 198. iter = dsl_new_seq_iter(obj->seq);
 199. while(!dsl_seq_iter_is_invalid(iter)) {
 200. ob_print(dsl_seq_iter_at(iter));
 201. printf(", ");
 202. dsl_seq_iter_next(iter);
 203. }
 204. dsl_free_seq_iter(iter);
 205. printf("]");
 206. break;
 207. case SOL_MCELL:
 208. printf("<<");
 209. ob_print(obj->key);
 210. printf("=");
 211. ob_print(obj->val);
 212. printf(">>");
 213. case SOL_MAP:
 214. printf("{");
 215. iter = dsl_new_seq_iter(obj->seq);
 216. while(!dsl_seq_iter_is_invalid(iter)) {
 217. printf("[");
 218. ob_print(AS_OBJ(dsl_seq_iter_at(iter))->key);
 219. printf("] = ");
 220. ob_print(AS_OBJ(dsl_seq_iter_at(iter))->val);
 221. printf(", ");
 222. dsl_seq_iter_next(iter);
 223. }
 224. dsl_free_seq_iter(iter);
 225. printf("}");
 226. break;
 227. case SOL_FUNCTION:
 228. if(obj->fname) {
 229. printf("<Function %s>", obj->fname);
 230. } else {
 231. printf("<Function>");
 232. }
 233. break;
 234. case SOL_CFUNCTION:
 235. printf("<CFunction>");
 236. break;
 237. case SOL_STMT:
 238. st_print(NULL, obj->node); //TODO: FIXME
 239. break;
 240. case SOL_EXPR:
 241. ex_print(NULL, obj->node); //TODO: FIXME
 242. break;
 243. case SOL_BUFFER:
 244. /*
 245. if(obj->sz == -1) {
 246. printf("<Buffer @%p>", obj->buffer);
 247. } else {
 248. printf("<Buffer @%p size %ld>", obj->buffer, obj->sz);
 249. }
 250. */
 251. fwrite(obj->buffer, sizeof(char), obj->sz, stdout);
 252. break;
 253. case SOL_CDATA:
 254. printf("<CData>");
 255. break;
 256. /*default:
 257. cur = sol_cast_string(state, obj);
 258. printf("%s", cur->str);
 259. sol_obj_free(cur);*/
 260. }
 261. }
 262. sol_object_t *sol_f_prepr(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 263. int i, sz = sol_list_len(state, args);
 264. sol_object_t *obj, *str;
 265. seen = dsl_seq_new_array(NULL, NULL);
 266. for(i = 0; i < sz; i++) {
 267. obj = sol_list_get_index(state, args, i);
 268. str = sol_cast_repr(state, obj);
 269. sol_printf(state, "%s", str->str);
 270. sol_printf(state, " ");
 271. sol_obj_free(obj);
 272. sol_obj_free(str);
 273. }
 274. sol_printf(state, "\n");
 275. printf("\n");
 276. dsl_free_seq(seen);
 277. seen = NULL;
 278. return sol_incref(state->None);
 279. }
 280. sol_object_t *sol_f_print(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 281. int i, sz = sol_list_len(state, args);
 282. sol_object_t *obj, *str;
 283. seen = dsl_seq_new_array(NULL, NULL);
 284. for(i = 0; i < sz; i++) {
 285. obj = sol_list_get_index(state, args, i);
 286. str = sol_cast_string(state, obj);
 287. sol_printf(state, "%s", str->str);
 288. sol_printf(state, " ");
 289. sol_obj_free(obj);
 290. sol_obj_free(str);
 291. }
 292. sol_printf(state, "\n");
 293. dsl_free_seq(seen);
 294. seen = NULL;
 295. return sol_incref(state->None);
 296. }
 297. sol_object_t *sol_f_rawget(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 298. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *key, *res;
 299. if(!sol_is_map(obj)) {
 300. return sol_set_error_string(state, "Rawset of non-map");
 301. }
 302. key = sol_list_get_index(state, args, 1);
 303. res = sol_map_get(state, obj, key);
 304. sol_obj_free(key);
 305. sol_obj_free(obj);
 306. return res;
 307. }
 308. sol_object_t *sol_f_rawset(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 309. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *key, *val;
 310. if(!sol_is_map(obj)) {
 311. return sol_set_error_string(state, "Rawset of non-map");
 312. }
 313. key = sol_list_get_index(state, args, 1);
 314. val = sol_list_get_index(state, args, 2);
 315. sol_map_set(state, obj, key, val);
 316. sol_obj_free(val);
 317. sol_obj_free(key);
 318. sol_obj_free(obj);
 319. return sol_incref(state->None);
 320. }
 321. sol_object_t *sol_f_range(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 322. sol_object_t *res = sol_new_list(state), *bound = sol_list_get_index(state, args, 0);
 323. sol_object_t *boundi = sol_cast_int(state, bound);
 324. int i;
 325. sol_obj_free(bound);
 326. if(sol_has_error(state)) {
 327. sol_obj_free(boundi);
 328. sol_obj_free(res);
 329. return sol_incref(state->None);
 330. }
 331. for(i = 0; i < boundi->ival; i++) {
 332. sol_list_insert(state, res, sol_list_len(state, res), sol_new_int(state, i));
 333. }
 334. sol_obj_free(boundi);
 335. return res;
 336. }
 337. /*
 338. sol_object_t *sol_f_exec(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 339. sol_object_t *prg = sol_list_get_index(state, args, 0), *prgstr = sol_cast_string(state, prg);
 340. stmt_node *program;
 341. program = sol_compile(prgstr->str);
 342. if(!program) {
 343. return sol_set_error_string(state, "Compilation failure");
 344. }
 345. // XXX should st_free(program);
 346. sol_exec(state, program);
 347. return sol_incref(state->None);
 348. }
 349. sol_object_t *sol_f_eval(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 350. sol_object_t *prg = sol_list_get_index(state, args, 0), *prgstr = sol_cast_string(state, prg);
 351. stmt_node *program;
 352. program = sol_compile(prgstr->str);
 353. if(!program) {
 354. return sol_set_error_string(state, "Compilation failure");
 355. }
 356. if(program->type != ST_LIST || program->stmtlist->stmt->type != ST_EXPR) {
 357. return sol_set_error_string(state, "Not an expression");
 358. }
 359. // XXX should st_free(program);
 360. return sol_eval(state, program->stmtlist->stmt->expr);
 361. }
 362. */
 363. sol_object_t *sol_f_execfile(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 364. sol_object_t *prg = sol_list_get_index(state, args, 0), *prgstr = sol_cast_string(state, prg);
 365. stmt_node *program;
 366. FILE *f = fopen(prgstr->str, "r");
 367. char *s;
 368. long sz;
 369. if(!f) {
 370. return sol_set_error_string(state, "File open failure");
 371. }
 372. fseek(f, 0, SEEK_END);
 373. sz = ftell(f);
 374. fseek(f, 0, SEEK_SET);
 375. s = malloc(sz + 1);
 376. if(!s) {
 377. fclose(f);
 378. return sol_set_error_string(state, "File memory allocation failure");
 379. }
 380. fread(s, 1, sz, f);
 381. s[sz] = 0;
 382. fclose(f);
 383. program = sol_compile(s);
 384. free(s);
 385. if(!program) {
 386. return sol_set_error_string(state, "Compilation failure");
 387. }
 388. sol_exec(state, program);
 389. st_free(program);
 390. return sol_incref(state->None);
 391. }
 392. sol_object_t *sol_f_parse(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 393. sol_object_t *prg = sol_list_get_index(state, args, 0), *prgstr;
 394. stmt_node *program;
 395. if(sol_is_buffer(prg)) {
 396. if(prg->sz >= 0) {
 397. program = sol_compile_buffer(prg->buffer, prg->sz);
 398. } else {
 399. sol_obj_free(prg);
 400. return sol_set_error_string(state, "parse unsized buffer");
 401. }
 402. } else {
 403. prgstr = sol_cast_string(state, prg);
 404. program = sol_compile(prgstr->str);
 405. sol_obj_free(prgstr);
 406. }
 407. sol_obj_free(prg);
 408. if(!program) {
 409. return sol_set_error_string(state, "Compilation failure");
 410. }
 411. return sol_new_stmtnode(state, program);
 412. }
 413. sol_object_t *sol_f_ord(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 414. sol_object_t *arg = sol_list_get_index(state, args, 0), *str = sol_cast_string(state, arg);
 415. sol_object_t *arg2, *iarg, *res;
 416. long idx = 0;
 417. size_t len = strlen(str->str);
 418. sol_obj_free(arg);
 419. if(sol_list_len(state, args) > 1) {
 420. arg2 = sol_list_get_index(state, args, 1);
 421. iarg = sol_cast_int(state, arg2);
 422. sol_obj_free(arg2);
 423. idx = iarg->ival;
 424. sol_obj_free(iarg);
 425. }
 426. if(idx < 0) {
 427. idx += len;
 428. }
 429. if(idx < 0 || idx >= len) {
 430. sol_obj_free(str);
 431. return sol_set_error_string(state, "Compute ord of out-of-bounds index");
 432. }
 433. res = sol_new_int(state, str->str[idx]);
 434. sol_obj_free(str);
 435. return res;
 436. }
 437. sol_object_t *sol_f_chr(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 438. sol_object_t *arg = sol_list_get_index(state, args, 0), *iarg = sol_cast_int(state, arg);
 439. char cbuf[2] = {iarg->ival, 0};
 440. sol_object_t *res = sol_new_buffer(state, strdup(cbuf), 1, OWN_FREE, NULL, NULL);
 441. sol_obj_free(arg);
 442. sol_obj_free(iarg);
 443. return res;
 444. }
 445. sol_object_t *sol_f_debug_getref(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 446. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0);
 447. sol_object_t *res = sol_new_int(state, obj->refcnt - 2); // NB: We grabbed a reference, and there's one in the arglist, so account for them.
 448. sol_obj_free(obj);
 449. return res;
 450. }
 451. sol_object_t *sol_f_debug_setref(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 452. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *cnt = sol_list_get_index(state, args, 1);
 453. obj->refcnt = sol_cast_int(state, cnt)->ival + 2; // NB: As above.
 454. sol_obj_free(cnt);
 455. sol_obj_free(obj);
 456. return sol_incref(state->None);
 457. }
 458. sol_object_t *sol_f_debug_closure(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 459. sol_object_t *func = sol_list_get_index(state, args, 0);
 460. sol_object_t *res = sol_incref(func->closure);
 461. sol_obj_free(func);
 462. return res;
 463. }
 464. sol_object_t *sol_f_debug_globals(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 465. return sol_list_get_index(state, state->scopes, sol_list_len(state, state->scopes) - 1);
 466. }
 467. sol_object_t *sol_f_debug_locals(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 468. return sol_list_get_index(state, state->scopes, 0);
 469. }
 470. sol_object_t *sol_f_debug_scopes(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 471. return sol_incref(state->scopes);
 472. }
 473. sol_object_t *sol_f_debug_getops(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 474. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *res = sol_new_map(state);
 475. sol_map_borrow_name(state, res, "name", sol_new_buffer(state, obj->ops->tname, strlen(obj->ops->tname), OWN_NONE, NULL, NULL));
 476. sol_map_borrow_name(state, res, "flags", sol_new_int(state, obj->ops->tflags));
 477. sol_map_borrow_name(state, res, "add", sol_new_cfunc(state, obj->ops->add, "add"));
 478. sol_map_borrow_name(state, res, "sub", sol_new_cfunc(state, obj->ops->sub, "sub"));
 479. sol_map_borrow_name(state, res, "mul", sol_new_cfunc(state, obj->ops->mul, "mul"));
 480. sol_map_borrow_name(state, res, "div", sol_new_cfunc(state, obj->ops->div, "div"));
 481. sol_map_borrow_name(state, res, "mod", sol_new_cfunc(state, obj->ops->mod, "mod"));
 482. sol_map_borrow_name(state, res, "pow", sol_new_cfunc(state, obj->ops->pow, "pow"));
 483. sol_map_borrow_name(state, res, "tbang", sol_new_cfunc(state, obj->ops->tbang, "tbang"));
 484. sol_map_borrow_name(state, res, "band", sol_new_cfunc(state, obj->ops->band, "band"));
 485. sol_map_borrow_name(state, res, "bor", sol_new_cfunc(state, obj->ops->bor, "bor"));
 486. sol_map_borrow_name(state, res, "bxor", sol_new_cfunc(state, obj->ops->bxor, "bxor"));
 487. sol_map_borrow_name(state, res, "blsh", sol_new_cfunc(state, obj->ops->blsh, "blsh"));
 488. sol_map_borrow_name(state, res, "brsh", sol_new_cfunc(state, obj->ops->brsh, "brsh"));
 489. sol_map_borrow_name(state, res, "bnot", sol_new_cfunc(state, obj->ops->bnot, "bnot"));
 490. sol_map_borrow_name(state, res, "cmp", sol_new_cfunc(state, obj->ops->cmp, "cmp"));
 491. sol_map_borrow_name(state, res, "call", sol_new_cfunc(state, obj->ops->call, "call"));
 492. sol_map_borrow_name(state, res, "index", sol_new_cfunc(state, obj->ops->index, "index"));
 493. sol_map_borrow_name(state, res, "setindex", sol_new_cfunc(state, obj->ops->setindex, "setindex"));
 494. sol_map_borrow_name(state, res, "len", sol_new_cfunc(state, obj->ops->len, "len"));
 495. sol_map_borrow_name(state, res, "iter", sol_new_cfunc(state, obj->ops->iter, "iter"));
 496. sol_map_borrow_name(state, res, "toint", sol_new_cfunc(state, obj->ops->toint, "toint"));
 497. sol_map_borrow_name(state, res, "tofloat", sol_new_cfunc(state, obj->ops->tofloat, "tofloat"));
 498. sol_map_borrow_name(state, res, "tostring", sol_new_cfunc(state, obj->ops->tostring, "tostring"));
 499. sol_map_borrow_name(state, res, "tobuffer", sol_new_cfunc(state, obj->ops->tobuffer, "tobuffer"));
 500. sol_map_borrow_name(state, res, "repr", sol_new_cfunc(state, obj->ops->repr, "repr"));
 501. sol_map_borrow_name(state, res, "init", sol_new_cfunc(state, obj->ops->init, "init"));
 502. sol_map_borrow_name(state, res, "free", sol_new_cfunc(state, obj->ops->free, "free"));
 503. sol_obj_free(obj);
 504. return res;
 505. }
 506. #ifndef NO_READLINE
 507. sol_object_t *sol_f_readline_readline(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 508. sol_object_t *obj, *objstr, *res;
 509. char *line;
 510. if(sol_list_len(state, args) > 0) {
 511. obj = sol_list_get_index(state, args, 0);
 512. objstr = sol_cast_string(state, obj);
 513. line = readline(objstr->str);
 514. sol_obj_free(obj);
 515. sol_obj_free(objstr);
 516. } else {
 517. line = readline("");
 518. }
 519. if(line) {
 520. res = sol_new_buffer(state, strdup(line), strlen(line), OWN_FREE, NULL, NULL);
 521. free(line);
 522. } else {
 523. res = sol_new_buffer(state, strdup(""), 0, OWN_FREE, NULL, NULL);
 524. }
 525. return res;
 526. }
 527. sol_object_t *sol_f_readline_add_history(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 528. sol_object_t *line = sol_list_get_index(state, args, 0), *linestr = sol_cast_string(state, line);
 529. add_history(linestr->str);
 530. sol_obj_free(linestr);
 531. sol_obj_free(line);
 532. return sol_incref(state->None);
 533. }
 534. #endif
 535. void _sol_freef_seq_iter(void *iter, size_t sz) {
 536. dsl_free_seq_iter((dsl_seq_iter *) iter);
 537. }
 538. sol_object_t *sol_f_iter_str(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 539. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *local = sol_list_get_index(state, args, 1);
 540. sol_object_t *index = sol_map_get_name(state, local, "idx"), *max = sol_map_get_name(state, local, "sz"), *res;
 541. char temp[2] = {0, 0};
 542. if(sol_is_none(state, index) || sol_is_none(state, max)) {
 543. sol_obj_free(index);
 544. index = sol_new_buffer(state, (void *) 0, sizeof(void *), OWN_NONE, NULL, NULL);
 545. sol_map_set_name(state, local, "idx", index);
 546. sol_obj_free(max);
 547. max = sol_new_int(state, strlen(obj->str));
 548. sol_map_set_name(state, local, "sz", max);
 549. }
 550. if(((size_t) index->buffer) >= max->ival) {
 551. sol_obj_free(index);
 552. sol_obj_free(obj);
 553. sol_obj_free(local);
 554. return sol_incref(state->None);
 555. }
 556. temp[0] = obj->str[((size_t) index->buffer)];
 557. res = sol_new_string(state, temp);
 558. index->buffer = (void *) ((size_t) index->buffer + 1);
 559. sol_obj_free(index);
 560. sol_obj_free(local);
 561. sol_obj_free(obj);
 562. return res;
 563. }
 564. sol_object_t *sol_f_iter_buffer(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 565. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *local = sol_list_get_index(state, args, 1);
 566. sol_object_t *idx = sol_map_get_name(state, local, "idx"), *sz = sol_map_get_name(state,local, "sz"), *res;
 567. if(sol_is_none(state, idx) || sol_is_none(state, sz)) {
 568. sol_obj_free(idx);
 569. sol_obj_free(sz);
 570. idx = sol_new_buffer(state, (void *) 0, sizeof(void *), OWN_NONE, NULL, NULL);
 571. sz = sol_new_int(state, obj->sz);
 572. sol_map_set_name(state, local, "idx", idx);
 573. sol_map_set_name(state, local, "sz", sz);
 574. }
 575. if(((size_t) idx->buffer) >= sz->ival) {
 576. sol_obj_free(idx);
 577. sol_obj_free(sz);
 578. sol_obj_free(local);
 579. return sol_incref(state->None);
 580. }
 581. res = sol_new_buffer(state, ((char *) obj->buffer) + ((size_t) idx->buffer), 1, OWN_NONE, NULL, NULL);
 582. idx->buffer = (void *) ((size_t) idx->buffer + 1);
 583. sol_obj_free(idx);
 584. sol_obj_free(sz);
 585. sol_obj_free(local);
 586. return res;
 587. }
 588. sol_object_t *sol_f_iter_list(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 589. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *local = sol_list_get_index(state, args, 1);
 590. sol_object_t *index = sol_map_get_name(state, local, "idx"), *res;
 591. if(sol_is_none(state, index)) {
 592. sol_obj_free(index);
 593. index = sol_new_buffer(state, dsl_new_seq_iter(obj->seq), sizeof(dsl_seq_iter), OWN_CALLF, _sol_freef_seq_iter, NULL);
 594. sol_map_set_name(state, local, "idx", index);
 595. sol_obj_free(index);
 596. }
 597. if(dsl_seq_iter_is_invalid(index->buffer)) {
 598. sol_obj_free(index);
 599. sol_obj_free(obj);
 600. sol_obj_free(local);
 601. return sol_incref(state->None);
 602. }
 603. res = sol_incref(AS_OBJ(dsl_seq_iter_at(index->buffer)));
 604. dsl_seq_iter_next(index->buffer);
 605. sol_obj_free(local);
 606. sol_obj_free(obj);
 607. return res;
 608. }
 609. sol_object_t *sol_f_iter_map(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 610. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *local = sol_list_get_index(state, args, 1);
 611. sol_object_t *index = sol_map_get_name(state, local, "idx"), *res;
 612. if(sol_is_none(state, index)) {
 613. sol_obj_free(index);
 614. index = sol_new_buffer(state, dsl_new_seq_iter(obj->seq), sizeof(dsl_seq_iter), OWN_CALLF, _sol_freef_seq_iter, NULL);
 615. sol_map_set_name(state, local, "idx", index);
 616. sol_obj_free(index);
 617. }
 618. if(dsl_seq_iter_is_invalid(index->buffer)) {
 619. sol_obj_free(index);
 620. sol_obj_free(obj);
 621. sol_obj_free(local);
 622. return sol_incref(state->None);
 623. }
 624. res = sol_incref(AS_OBJ(dsl_seq_iter_at(index->buffer))->key);
 625. dsl_seq_iter_next(index->buffer);
 626. sol_obj_free(local);
 627. sol_obj_free(obj);
 628. return res;
 629. }
 630. sol_object_t *sol_f_ast_print(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 631. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0);
 632. if(sol_is_aststmt(obj)) {
 633. st_print(state, obj->node);
 634. } else {
 635. ex_print(state, obj->node);
 636. }
 637. sol_obj_free(obj);
 638. return sol_incref(state->None);
 639. }
 640. sol_object_t *sol_f_singlet_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 641. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *res = sol_new_string(state, obj->str);
 642. sol_obj_free(obj);
 643. return res;
 644. }
 645. sol_object_t *sol_f_singlet_tobuffer(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 646. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *res = sol_new_buffer(state, strdup(obj->str), strlen(obj->str), OWN_FREE, NULL, NULL);
 647. sol_obj_free(obj);
 648. return res;
 649. }
 650. sol_object_t *sol_f_int_add(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 651. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 652. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a->ival + bint->ival);
 653. sol_obj_free(a);
 654. sol_obj_free(b);
 655. sol_obj_free(bint);
 656. if(sol_has_error(state)) {
 657. sol_obj_free(res);
 658. return sol_incref(state->None);
 659. }
 660. return res;
 661. }
 662. sol_object_t *sol_f_int_sub(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 663. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 664. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a->ival - bint->ival);
 665. sol_obj_free(a);
 666. sol_obj_free(b);
 667. sol_obj_free(bint);
 668. if(sol_has_error(state)) {
 669. sol_obj_free(res);
 670. return sol_incref(state->None);
 671. }
 672. return res;
 673. }
 674. sol_object_t *sol_f_int_mul(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 675. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 676. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a->ival * bint->ival);
 677. sol_obj_free(a);
 678. sol_obj_free(b);
 679. sol_obj_free(bint);
 680. if(sol_has_error(state)) {
 681. sol_obj_free(res);
 682. return sol_incref(state->None);
 683. }
 684. return res;
 685. }
 686. sol_object_t *sol_f_int_div(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 687. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 688. sol_object_t *res;
 689. sol_obj_free(b);
 690. if(bint->ival == 0) {
 691. sol_obj_free(a);
 692. sol_obj_free(bint);
 693. return sol_set_error_string(state, "integer divide by zero");
 694. }
 695. res = sol_new_int(state, a->ival / bint->ival);
 696. sol_obj_free(a);
 697. sol_obj_free(bint);
 698. if(sol_has_error(state)) {
 699. sol_obj_free(res);
 700. return sol_incref(state->None);
 701. }
 702. return res;
 703. }
 704. sol_object_t *sol_f_int_mod(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 705. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 706. sol_object_t *res;
 707. sol_obj_free(b);
 708. if(bint->ival == 0) {
 709. sol_obj_free(a);
 710. sol_obj_free(bint);
 711. return sol_set_error_string(state, "integer modulus by zero");
 712. }
 713. res = sol_new_int(state, a->ival % bint->ival);
 714. sol_obj_free(a);
 715. sol_obj_free(bint);
 716. if(sol_has_error(state)) {
 717. sol_obj_free(res);
 718. return sol_incref(state->None);
 719. }
 720. return res;
 721. }
 722. sol_object_t *sol_f_int_pow(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 723. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 724. sol_object_t *res = sol_new_int(state, (long) pow((double) a->ival, bint->ival));
 725. sol_obj_free(a);
 726. sol_obj_free(b);
 727. sol_obj_free(bint);
 728. if(sol_has_error(state)) {
 729. sol_obj_free(res);
 730. return sol_incref(state->None);
 731. }
 732. return res;
 733. }
 734. sol_object_t *sol_f_int_band(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 735. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 736. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a->ival & bint->ival);
 737. sol_obj_free(a);
 738. sol_obj_free(b);
 739. sol_obj_free(bint);
 740. if(sol_has_error(state)) {
 741. sol_obj_free(res);
 742. return sol_incref(state->None);
 743. }
 744. return res;
 745. }
 746. sol_object_t *sol_f_int_bor(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 747. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 748. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a->ival | bint->ival);
 749. sol_obj_free(a);
 750. sol_obj_free(b);
 751. sol_obj_free(bint);
 752. if(sol_has_error(state)) {
 753. sol_obj_free(res);
 754. return sol_incref(state->None);
 755. }
 756. return res;
 757. }
 758. sol_object_t *sol_f_int_bxor(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 759. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 760. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a->ival ^ bint->ival);
 761. sol_obj_free(a);
 762. sol_obj_free(b);
 763. sol_obj_free(bint);
 764. if(sol_has_error(state)) {
 765. sol_obj_free(res);
 766. return sol_incref(state->None);
 767. }
 768. return res;
 769. }
 770. sol_object_t *sol_f_int_blsh(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 771. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 772. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a->ival << bint->ival);
 773. sol_obj_free(a);
 774. sol_obj_free(b);
 775. sol_obj_free(bint);
 776. if(sol_has_error(state)) {
 777. sol_obj_free(res);
 778. return sol_incref(state->None);
 779. }
 780. return res;
 781. }
 782. sol_object_t *sol_f_int_brsh(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 783. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 784. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a->ival >> bint->ival);
 785. sol_obj_free(a);
 786. sol_obj_free(b);
 787. sol_obj_free(bint);
 788. if(sol_has_error(state)) {
 789. sol_obj_free(res);
 790. return sol_incref(state->None);
 791. }
 792. return res;
 793. }
 794. sol_object_t *sol_f_int_bnot(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 795. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 796. sol_object_t *res = sol_new_int(state, ~a->ival);
 797. sol_obj_free(a);
 798. return res;
 799. }
 800. sol_object_t *sol_f_int_cmp(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 801. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1);
 802. sol_object_t *res;
 803. if(sol_is_int(b)) {
 804. res = sol_new_int(state, a->ival == b->ival ? 0 : (a->ival < b->ival ? -1 : 1));
 805. } else {
 806. res = sol_new_int(state, 1);
 807. }
 808. sol_obj_free(a);
 809. sol_obj_free(b);
 810. return res;
 811. }
 812. sol_object_t *sol_f_int_toint(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 813. return sol_list_get_index(state, args, 0);
 814. }
 815. sol_object_t *sol_f_int_tofloat(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 816. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 817. sol_object_t *res = sol_new_float(state, (double) a->ival);
 818. sol_obj_free(a);
 819. return res;
 820. }
 821. sol_object_t *sol_f_int_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 822. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 823. char *s = _itoa(a->ival);
 824. sol_object_t *res = sol_new_string(state, s);
 825. sol_obj_free(a);
 826. free(s);
 827. return res;
 828. }
 829. sol_object_t *sol_f_float_add(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 830. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bflt = sol_cast_float(state, b);
 831. sol_object_t *res = sol_new_float(state, a->fval + bflt->fval);
 832. sol_obj_free(a);
 833. sol_obj_free(b);
 834. sol_obj_free(bflt);
 835. if(sol_has_error(state)) {
 836. sol_obj_free(res);
 837. return sol_incref(state->None);
 838. }
 839. return res;
 840. }
 841. sol_object_t *sol_f_float_sub(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 842. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bflt = sol_cast_float(state, b);
 843. sol_object_t *res = sol_new_float(state, a->fval - bflt->fval);
 844. sol_obj_free(a);
 845. sol_obj_free(b);
 846. sol_obj_free(bflt);
 847. if(sol_has_error(state)) {
 848. sol_obj_free(res);
 849. return sol_incref(state->None);
 850. }
 851. return res;
 852. }
 853. sol_object_t *sol_f_float_mul(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 854. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bflt = sol_cast_float(state, b);
 855. sol_object_t *res = sol_new_float(state, a->fval * bflt->fval);
 856. sol_obj_free(a);
 857. sol_obj_free(b);
 858. sol_obj_free(bflt);
 859. if(sol_has_error(state)) {
 860. sol_obj_free(res);
 861. return sol_incref(state->None);
 862. }
 863. return res;
 864. }
 865. sol_object_t *sol_f_float_div(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 866. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bflt = sol_cast_float(state, b);
 867. sol_object_t *res;
 868. sol_obj_free(b);
 869. if(bflt->fval == 0.0) {
 870. sol_obj_free(a);
 871. sol_obj_free(bflt);
 872. return sol_set_error_string(state, "floating division by zero");
 873. }
 874. res = sol_new_float(state, a->fval / bflt->fval);
 875. sol_obj_free(a);
 876. sol_obj_free(bflt);
 877. if(sol_has_error(state)) {
 878. sol_obj_free(res);
 879. return sol_incref(state->None);
 880. }
 881. return res;
 882. }
 883. sol_object_t *sol_f_float_pow(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 884. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bflt = sol_cast_float(state, b);
 885. sol_object_t *res = sol_new_float(state, pow(a->fval, bflt->fval));
 886. sol_obj_free(b);
 887. sol_obj_free(a);
 888. sol_obj_free(bflt);
 889. if(sol_has_error(state)) {
 890. sol_obj_free(res);
 891. return sol_incref(state->None);
 892. }
 893. return res;
 894. }
 895. sol_object_t *sol_f_float_cmp(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 896. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1);
 897. sol_object_t *res;
 898. if(sol_is_float(b)) {
 899. res = sol_new_int(state, a->fval==b->fval? 0 : (a->fval<b->fval? -1 : 1));
 900. } else {
 901. res = sol_new_int(state, 1);
 902. }
 903. sol_obj_free(a);
 904. sol_obj_free(b);
 905. return res;
 906. }
 907. sol_object_t *sol_f_float_toint(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 908. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 909. sol_object_t *res = sol_new_int(state, (int) a->fval);
 910. sol_obj_free(a);
 911. return res;
 912. }
 913. sol_object_t *sol_f_float_tofloat(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 914. return sol_list_get_index(state, args, 0);
 915. }
 916. sol_object_t *sol_f_float_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 917. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 918. char *s = _ftoa(a->fval);
 919. sol_object_t *res = sol_new_string(state, s);
 920. sol_obj_free(a);
 921. free(s);
 922. return res;
 923. }
 924. sol_object_t *sol_f_str_add(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 925. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bstr = sol_cast_string(state, b);
 926. sol_object_t *res = sol_string_concat(state, a, bstr);
 927. sol_obj_free(a);
 928. sol_obj_free(b);
 929. sol_obj_free(bstr);
 930. if(sol_has_error(state)) {
 931. sol_obj_free(res);
 932. return sol_incref(state->None);
 933. }
 934. return res;
 935. }
 936. sol_object_t *sol_f_str_mul(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 937. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 938. int n = strlen(a->str) * bint->ival + 1;
 939. char *s = malloc(n);
 940. int i;
 941. s[0] = '\0';
 942. for(i = 0; i < b->ival; i++) {
 943. strncat(s, a->str, n);
 944. }
 945. sol_object_t *res = sol_new_string(state, s);
 946. sol_obj_free(a);
 947. sol_obj_free(b);
 948. sol_obj_free(bint);
 949. free(s);
 950. if(sol_has_error(state)) {
 951. sol_obj_free(res);
 952. return sol_incref(state->None);
 953. }
 954. return res;
 955. }
 956. sol_object_t *sol_f_str_cmp(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 957. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1);
 958. sol_object_t *sb, *res;
 959. if(sol_is_buffer(b)) {
 960. sb = sol_cast_string(state, b);
 961. sol_obj_free(b);
 962. b = sb;
 963. }
 964. if(sol_is_string(b)) {
 965. res = sol_new_int(state, strcmp(a->str, b->str));
 966. } else {
 967. res = sol_new_int(state, 1);
 968. }
 969. sol_obj_free(a);
 970. sol_obj_free(b);
 971. return res;
 972. }
 973. sol_object_t *sol_f_str_len(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 974. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 975. sol_object_t *res = sol_new_int(state, strlen(a->str));
 976. sol_obj_free(a);
 977. return res;
 978. }
 979. sol_object_t *sol_f_str_index(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 980. sol_object_t *str = sol_list_get_index(state, args, 0), *key = sol_list_get_index(state, args, 1), *idx, *funcs, *res;
 981. char buf[2] = {0, 0};
 982. if(sol_is_string(key)) {
 983. funcs = sol_get_methods_name(state, "string");
 984. res = sol_map_get(state, funcs, key);
 985. sol_obj_free(funcs);
 986. return res;
 987. }
 988. idx = sol_cast_int(state, key);
 989. if(idx->ival >= 0 && idx->ival < strlen(str->str)) {
 990. buf[0] = str->str[idx->ival];
 991. }
 992. sol_obj_free(str);
 993. sol_obj_free(key);
 994. sol_obj_free(idx);
 995. return sol_new_string(state, buf);
 996. }
 997. sol_object_t *sol_f_str_iter(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 998. return sol_new_cfunc(state, sol_f_iter_str, "iter.str");
 999. }
 1000. sol_object_t *sol_f_str_toint(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1001. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 1002. sol_object_t *res = sol_new_int(state, atoi(a->str));
 1003. sol_obj_free(a);
 1004. return res;
 1005. }
 1006. sol_object_t *sol_f_str_tofloat(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1007. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 1008. sol_object_t *res = sol_new_float(state, atof(a->str));
 1009. sol_obj_free(a);
 1010. return res;
 1011. }
 1012. sol_object_t *sol_f_str_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1013. return sol_list_get_index(state, args, 0);
 1014. }
 1015. sol_object_t *sol_f_str_tobuffer(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1016. sol_object_t *str = sol_list_get_index(state, args, 0);
 1017. sol_object_t *res = sol_new_buffer(state, strdup(str->str), strlen(str->str), OWN_FREE, NULL, NULL);
 1018. sol_obj_free(str);
 1019. return res;
 1020. }
 1021. sol_object_t *sol_f_str_repr(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1022. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *cur = sol_new_string(state, "\""), *next = sol_string_concat(state, cur, obj);
 1023. sol_obj_free(cur);
 1024. cur = next;
 1025. next = sol_string_concat_cstr(state, cur, "\"");
 1026. sol_obj_free(cur);
 1027. return next;
 1028. }
 1029. sol_object_t *sol_f_str_sub(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1030. sol_object_t *str = sol_list_get_index(state, args, 0), *low = sol_list_get_index(state, args, 1), *high = sol_list_get_index(state, args, 2);
 1031. sol_object_t *ilow, *ihigh;
 1032. long l, h;
 1033. size_t len = strlen(str->str), i;
 1034. char *s;
 1035. if(sol_is_none(state, low)) {
 1036. ilow = sol_new_int(state, 0);
 1037. } else {
 1038. ilow = sol_cast_int(state, low);
 1039. }
 1040. if(sol_is_none(state, high)) {
 1041. ihigh = sol_new_int(state, len);
 1042. } else {
 1043. ihigh = sol_cast_int(state, high);
 1044. }
 1045. sol_obj_free(low);
 1046. sol_obj_free(high);
 1047. l = ilow->ival;
 1048. h = ihigh->ival;
 1049. sol_obj_free(ihigh);
 1050. sol_obj_free(ilow);
 1051. if(l < 0) {
 1052. l += len;
 1053. if(l < 0) {
 1054. l = 0;
 1055. }
 1056. }
 1057. if(l > len) {
 1058. l = len;
 1059. }
 1060. if(h < 0) {
 1061. h += len;
 1062. if(h < 0) {
 1063. h = 0;
 1064. }
 1065. }
 1066. if(h > len) {
 1067. h = len;
 1068. }
 1069. if(l >= h) {
 1070. sol_obj_free(str);
 1071. return sol_new_string(state, "");
 1072. }
 1073. s = malloc(h - l + 1);
 1074. for(i = l; i < h; i++) {
 1075. s[i - l] = str->str[i];
 1076. }
 1077. s[h - l] = '\0';
 1078. sol_obj_free(str);
 1079. return sol_new_string(state, s);
 1080. }
 1081. sol_object_t *sol_f_str_split(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1082. sol_object_t *str = sol_list_get_index(state, args, 0), *tok = sol_list_get_index(state, args, 1), *stok = sol_cast_string(state, tok);
 1083. sol_object_t *res = sol_new_list(state), *opart;
 1084. char *s = strdup(str->str);
 1085. char *part = strtok(s, stok->str);
 1086. sol_obj_free(tok);
 1087. sol_obj_free(str);
 1088. if(!part) {
 1089. sol_obj_free(res);
 1090. sol_obj_free(stok);
 1091. return sol_incref(state->None);
 1092. }
 1093. opart = sol_new_string(state, part);
 1094. sol_list_insert(state, res, 0, opart);
 1095. sol_obj_free(opart);
 1096. while(part = strtok(NULL, stok->str)) {
 1097. opart = sol_new_string(state, part);
 1098. sol_list_insert(state, res, sol_list_len(state, res), opart);
 1099. sol_obj_free(opart);
 1100. }
 1101. sol_obj_free(stok);
 1102. return res;
 1103. }
 1104. sol_object_t *sol_f_str_find(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1105. sol_object_t *str = sol_list_get_index(state, args, 0), *substr = sol_list_get_index(state, args, 1), *ssubstr = sol_cast_string(state, substr);
 1106. char *ptr = strstr(str->str, ssubstr->str);
 1107. sol_object_t *res = sol_new_int(state, ptr ? ptr - str->str : -1);
 1108. sol_obj_free(str);
 1109. sol_obj_free(substr);
 1110. sol_obj_free(ssubstr);
 1111. return res;
 1112. }
 1113. sol_object_t *sol_f_list_add(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1114. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *ls;
 1115. if(!sol_is_list(b)) {
 1116. sol_obj_free(a);
 1117. sol_obj_free(b);
 1118. return sol_set_error_string(state, "Adding list to non-list");
 1119. }
 1120. ls = sol_list_copy(state, a);
 1121. sol_list_append(state, ls, b);
 1122. sol_obj_free(a);
 1123. sol_obj_free(b);
 1124. return ls;
 1125. }
 1126. sol_object_t *sol_f_list_mul(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1127. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b), *ls;
 1128. int i;
 1129. if(sol_has_error(state)) {
 1130. sol_obj_free(a);
 1131. sol_obj_free(b);
 1132. sol_obj_free(bint);
 1133. return sol_incref(state->None);
 1134. }
 1135. ls = sol_new_list(state);
 1136. for(i = 0; i < b->ival; i++) {
 1137. sol_list_append(state, ls, a);
 1138. if(sol_has_error(state)) {
 1139. sol_obj_free(a);
 1140. sol_obj_free(b);
 1141. sol_obj_free(bint);
 1142. return sol_incref(state->None);
 1143. }
 1144. }
 1145. return ls;
 1146. }
 1147. sol_object_t *sol_f_list_cmp(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1148. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *item, *ls, *tmp;
 1149. int i, alen, blen;
 1150. if(!sol_is_list(b)) {
 1151. sol_obj_free(b);
 1152. sol_obj_free(a);
 1153. return sol_new_int(state, 1); // XXX lists always greater than non-lists?
 1154. }
 1155. alen = sol_list_len(state, a);
 1156. blen = sol_list_len(state, b);
 1157. if(alen != blen) {
 1158. sol_obj_free(b);
 1159. sol_obj_free(a);
 1160. return sol_new_int(state, alen > blen ? 1 : -1);
 1161. }
 1162. ls = sol_new_list(state);
 1163. sol_list_insert(state, ls, 0, state->None);
 1164. sol_list_insert(state, ls, 1, state->None);
 1165. for(i = 0; i < alen; i++) {
 1166. tmp = sol_list_get_index(state, a, i);
 1167. sol_list_set_index(state, ls, 0, tmp);
 1168. item = sol_list_get_index(state, b, i);
 1169. sol_list_set_index(state, ls, 1, item);
 1170. sol_obj_free(item);
 1171. item = CALL_METHOD(state, tmp, cmp, ls);
 1172. sol_obj_free(tmp);
 1173. if(item->ival != 0) {
 1174. sol_obj_free(ls);
 1175. sol_obj_free(b);
 1176. sol_obj_free(a);
 1177. return item;
 1178. }
 1179. sol_obj_free(item);
 1180. }
 1181. sol_obj_free(ls);
 1182. sol_obj_free(b);
 1183. sol_obj_free(a);
 1184. return sol_new_int(state, 0);
 1185. }
 1186. sol_object_t *sol_f_list_index(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1187. sol_object_t *ls = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *ival;
 1188. sol_object_t *res, *funcs;
 1189. if(sol_is_name(b)) {
 1190. funcs = sol_get_methods_name(state, "list");
 1191. res = sol_map_get(state, funcs, b);
 1192. sol_obj_free(funcs);
 1193. } else {
 1194. ival = sol_cast_int(state, b);
 1195. res = sol_list_get_index(state, ls, ival->ival);
 1196. sol_obj_free(ival);
 1197. }
 1198. sol_obj_free(ls);
 1199. sol_obj_free(b);
 1200. return res;
 1201. }
 1202. sol_object_t *sol_f_list_setindex(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1203. sol_object_t *ls = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args ,1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 1204. sol_object_t *val = sol_list_get_index(state, args, 2);
 1205. sol_list_set_index(state, ls, bint->ival, val);
 1206. sol_obj_free(ls);
 1207. sol_obj_free(b);
 1208. sol_obj_free(bint);
 1209. sol_obj_free(val);
 1210. return sol_incref(state->None);
 1211. }
 1212. sol_object_t *sol_f_list_len(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1213. sol_object_t *ls = sol_list_get_index(state, args, 0);
 1214. sol_object_t *res = sol_new_int(state, sol_list_len(state, ls));
 1215. sol_obj_free(ls);
 1216. return res;
 1217. }
 1218. sol_object_t *sol_f_list_iter(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1219. return sol_new_cfunc(state, sol_f_iter_list, "iter.list");
 1220. }
 1221. sol_object_t *sol_f_list_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1222. sol_object_t *cur = sol_new_string(state, "["), *next, *str, *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *item;
 1223. dsl_seq_iter *iter = dsl_new_seq_iter(obj->seq);
 1224. char s[64];
 1225. while(!dsl_seq_iter_is_invalid(iter)) {
 1226. item = AS_OBJ(dsl_seq_iter_at(iter));
 1227. if(test_seen(item)) {
 1228. snprintf(s, 64, "... (%p)", item);
 1229. next = sol_string_concat_cstr(state, cur, s);
 1230. } else {
 1231. str = sol_cast_repr(state, item);
 1232. next = sol_string_concat(state, cur, str);
 1233. sol_obj_free(str);
 1234. }
 1235. sol_obj_free(cur);
 1236. cur = next;
 1237. if(!dsl_seq_iter_at_end(iter)) {
 1238. next = sol_string_concat_cstr(state, cur, ", ");
 1239. sol_obj_free(cur);
 1240. cur = next;
 1241. }
 1242. dsl_seq_iter_next(iter);
 1243. }
 1244. next = sol_string_concat_cstr(state, cur, "]");
 1245. sol_obj_free(cur);
 1246. dsl_free_seq_iter(iter);
 1247. return next;
 1248. }
 1249. sol_object_t *sol_f_list_copy(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1250. sol_object_t *list = sol_list_get_index(state, args, 0);
 1251. sol_object_t *res = sol_list_copy(state, list);
 1252. sol_obj_free(list);
 1253. return res;
 1254. }
 1255. sol_object_t *sol_f_list_insert(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1256. sol_object_t *list = sol_list_get_index(state, args, 0), *idx = sol_list_get_index(state, args, 1), *iidx = sol_cast_int(state, idx), *obj = sol_list_get_index(state, args, 2);
 1257. sol_list_insert(state, list, iidx->ival, obj);
 1258. sol_obj_free(list);
 1259. sol_obj_free(idx);
 1260. sol_obj_free(iidx);
 1261. sol_obj_free(obj);
 1262. return sol_incref(state->None);
 1263. }
 1264. sol_object_t *sol_f_list_remove(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1265. sol_object_t *list = sol_list_get_index(state, args, 0), *idx = sol_list_get_index(state, args, 1), *iidx = sol_cast_int(state, idx);
 1266. sol_object_t *res = sol_list_remove(state, list, iidx->ival);
 1267. sol_obj_free(list);
 1268. sol_obj_free(idx);
 1269. sol_obj_free(iidx);
 1270. return res;
 1271. }
 1272. sol_object_t *sol_f_list_truncate(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1273. sol_object_t *list = sol_list_get_index(state, args, 0), *idx = sol_list_get_index(state, args, 1), *iidx = sol_cast_int(state, idx);
 1274. sol_object_t *res = sol_list_truncate(state, list, iidx->ival);
 1275. sol_obj_free(list);
 1276. sol_obj_free(idx);
 1277. sol_obj_free(iidx);
 1278. return res;
 1279. }
 1280. sol_object_t *sol_f_list_map(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1281. sol_object_t *list = sol_list_get_index(state, args, 0), *func = sol_list_get_index(state, args, 1);
 1282. sol_object_t *fargs = sol_new_list(state), *item;
 1283. int idx = 0, len = sol_list_len(state, list);
 1284. sol_list_insert(state, fargs, 0, func);
 1285. while(idx < len) {
 1286. item = sol_list_get_index(state, list, idx);
 1287. sol_list_insert(state, fargs, 1, item);
 1288. sol_obj_free(item);
 1289. item = CALL_METHOD(state, func, call, fargs);
 1290. if(sol_has_error(state)) {
 1291. return list;
 1292. }
 1293. sol_list_remove(state, fargs, 1);
 1294. sol_list_set_index(state, list, idx, item);
 1295. sol_obj_free(item);
 1296. idx++;
 1297. }
 1298. sol_obj_free(fargs);
 1299. sol_obj_free(func);
 1300. return list;
 1301. }
 1302. sol_object_t *sol_f_list_filter(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1303. sol_object_t *list = sol_list_get_index(state, args, 0), *func = sol_list_get_index(state, args, 1);
 1304. sol_object_t *fargs = sol_new_list(state), *item, *ival;
 1305. int idx = 0, len = sol_list_len(state, list);
 1306. sol_list_insert(state, fargs, 0, func);
 1307. while(idx < len) {
 1308. item = sol_list_get_index(state, list, idx);
 1309. sol_list_insert(state, fargs, 1, item);
 1310. sol_obj_free(item);
 1311. item = CALL_METHOD(state, func, call, fargs);
 1312. if(sol_has_error(state)) {
 1313. return list;
 1314. }
 1315. ival = sol_cast_int(state, item);
 1316. if(ival->ival) {
 1317. idx++;
 1318. } else {
 1319. sol_list_remove(state, list, idx);
 1320. len--;
 1321. }
 1322. sol_obj_free(item);
 1323. sol_obj_free(ival);
 1324. }
 1325. sol_obj_free(fargs);
 1326. sol_obj_free(func);
 1327. return list;
 1328. }
 1329. sol_object_t *sol_f_list_reduce(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1330. sol_object_t *list = sol_list_get_index(state, args, 0), *func = sol_list_get_index(state, args, 1);
 1331. sol_object_t *val = sol_list_get_index(state, args, 2), *newval;
 1332. sol_object_t *fargs = sol_new_list(state), *item;
 1333. int idx = 0, len = sol_list_len(state, list);
 1334. sol_list_insert(state, fargs, 0, func);
 1335. sol_list_insert(state, fargs, 1, state->None);
 1336. sol_list_insert(state, fargs, 2, state->None);
 1337. while(idx < len) {
 1338. item = sol_list_get_index(state, list, idx);
 1339. sol_list_set_index(state, fargs, 1, val);
 1340. sol_list_set_index(state, fargs, 2, item);
 1341. sol_obj_free(item);
 1342. newval = CALL_METHOD(state, func, call, fargs);
 1343. sol_obj_free(val);
 1344. val = newval;
 1345. idx++;
 1346. }
 1347. sol_obj_free(list);
 1348. sol_obj_free(func);
 1349. sol_obj_free(fargs);
 1350. return val;
 1351. }
 1352. sol_object_t *sol_f_map_add(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1353. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *map;
 1354. if(!sol_is_map(b)) {
 1355. sol_obj_free(a);
 1356. sol_obj_free(b);
 1357. return sol_set_error_string(state, "Adding map to non-map");
 1358. }
 1359. map = sol_map_copy(state, a);
 1360. sol_map_merge(state, map, b);
 1361. sol_obj_free(a);
 1362. sol_obj_free(b);
 1363. return map;
 1364. }
 1365. sol_object_t *sol_f_map_index(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1366. sol_object_t *map = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1);
 1367. sol_object_t *indexf = sol_map_get_name(state, map, "__index");
 1368. sol_object_t *res = NULL, *newls;
 1369. res = sol_map_get(state, map, b);
 1370. if(sol_is_none(state, res)) {
 1371. if(!sol_is_none(state, indexf)) {
 1372. sol_obj_free(res);
 1373. if(indexf->ops->call && (sol_is_func(indexf) || sol_is_cfunc(indexf)) && indexf->ops->call != sol_f_not_impl) {
 1374. newls = sol_new_list(state);
 1375. sol_list_insert(state, newls, 0, indexf);
 1376. sol_list_append(state, newls, args);
 1377. res = CALL_METHOD(state, indexf, call, newls);
 1378. sol_obj_free(newls);
 1379. } else if(indexf->ops->index && indexf->ops->index != sol_f_not_impl) {
 1380. newls = sol_new_list(state);
 1381. sol_list_insert(state, newls, 0, indexf);
 1382. sol_list_insert(state, newls, 1, b);
 1383. res = CALL_METHOD(state, indexf, index, newls);
 1384. sol_obj_free(newls);
 1385. }
 1386. }
 1387. }
 1388. sol_obj_free(indexf);
 1389. sol_obj_free(map);
 1390. sol_obj_free(b);
 1391. return res;
 1392. }
 1393. sol_object_t *sol_f_map_setindex(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1394. sol_object_t *map = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1);
 1395. sol_object_t *val = sol_list_get_index(state, args, 2);
 1396. sol_object_t *setindexf = sol_map_get_name(state, map, "__setindex"), *newls;
 1397. if(!sol_is_none(state, setindexf)) {
 1398. if(setindexf->ops->call && (sol_is_func(setindexf) || sol_is_cfunc(setindexf)) && setindexf->ops->call != sol_f_not_impl) {
 1399. newls = sol_new_list(state);
 1400. sol_list_insert(state, newls, 0, setindexf);
 1401. sol_list_append(state, newls, args);
 1402. sol_obj_free(CALL_METHOD(state, setindexf, call, newls));
 1403. sol_obj_free(newls);
 1404. return sol_incref(state->None);
 1405. } else if(setindexf->ops->setindex && setindexf->ops->setindex != sol_f_not_impl) {
 1406. newls = sol_new_list(state);
 1407. sol_list_insert(state, newls, 0, setindexf);
 1408. sol_list_insert(state, newls, 1, b);
 1409. sol_list_insert(state, newls, 2, val);
 1410. sol_obj_free(CALL_METHOD(state, setindexf, index, newls));
 1411. sol_obj_free(newls);
 1412. return sol_incref(state->None);
 1413. }
 1414. }
 1415. sol_obj_free(setindexf);
 1416. sol_map_set(state, map, b, val);
 1417. sol_obj_free(map);
 1418. sol_obj_free(b);
 1419. sol_obj_free(val);
 1420. return sol_incref(state->None);
 1421. }
 1422. sol_object_t *sol_f_map_call(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1423. sol_object_t *map = sol_list_get_index(state, args, 0), *fargs = sol_list_sublist(state, args, 1);
 1424. sol_object_t *callf = sol_map_get_name(state, map, "__call"), *res = NULL;
 1425. if(!sol_is_none(state, callf)) {
 1426. if(callf->ops->call) {
 1427. sol_list_insert(state, fargs, 0, callf);
 1428. sol_list_insert(state, fargs, 1, map);
 1429. res = CALL_METHOD(state, callf, call, fargs);
 1430. }
 1431. }
 1432. sol_obj_free(map);
 1433. sol_obj_free(fargs);
 1434. sol_obj_free(callf);
 1435. if(res) {
 1436. return res;
 1437. }
 1438. return sol_set_error_string(state, "Call map without call method");
 1439. }
 1440. sol_object_t *sol_f_map_len(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1441. sol_object_t *map = sol_list_get_index(state, args, 0);
 1442. sol_object_t *res = sol_new_int(state, sol_map_len(state, map));
 1443. sol_obj_free(map);
 1444. return res;
 1445. }
 1446. sol_object_t *sol_f_map_iter(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1447. return sol_new_cfunc(state, sol_f_iter_map, "iter.map");
 1448. }
 1449. sol_object_t *sol_f_map_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1450. sol_object_t *map = sol_list_get_index(state, args, 0), *res;
 1451. sol_object_t *tostrf = sol_map_get_name(state, map, "__tostring"), *fargs;
 1452. if(!sol_is_none(state, tostrf) && tostrf->ops->call) {
 1453. fargs = sol_new_list(state);
 1454. sol_list_insert(state, fargs, 0, tostrf);
 1455. sol_list_insert(state, fargs, 1, map);
 1456. res = CALL_METHOD(state, tostrf, call, fargs);
 1457. sol_obj_free(fargs);
 1458. } else {
 1459. res = sol_cast_repr(state, map);
 1460. }
 1461. sol_obj_free(tostrf);
 1462. sol_obj_free(map);
 1463. return res;
 1464. }
 1465. sol_object_t *sol_f_map_repr(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1466. sol_object_t *cur = sol_new_string(state, "{"), *next, *str, *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *item, *reprf = sol_map_get_name(state, obj, "__repr"), *fargs;
 1467. dsl_seq_iter *iter;
 1468. char s[64];
 1469. if(!sol_is_none(state, reprf) && reprf->ops->call) {
 1470. sol_obj_free(cur);
 1471. fargs = sol_new_list(state);
 1472. sol_list_insert(state, fargs, 0, reprf);
 1473. sol_list_insert(state, fargs, 1, obj);
 1474. cur = CALL_METHOD(state, reprf, call, fargs);
 1475. sol_obj_free(fargs);
 1476. sol_obj_free(obj);
 1477. sol_obj_free(reprf);
 1478. return cur;
 1479. }
 1480. iter = dsl_new_seq_iter(obj->seq);
 1481. while(!dsl_seq_iter_is_invalid(iter)) {
 1482. item = AS_OBJ(dsl_seq_iter_at(iter));
 1483. if(test_seen(item)) {
 1484. snprintf(s, 64, "... (%p)", item);
 1485. next = sol_string_concat_cstr(state, cur, s);
 1486. } else {
 1487. str = sol_cast_repr(state, item);
 1488. next = sol_string_concat(state, cur, str);
 1489. sol_obj_free(str);
 1490. }
 1491. sol_obj_free(cur);
 1492. cur = next;
 1493. if(!dsl_seq_iter_at_end(iter)) {
 1494. next = sol_string_concat_cstr(state, cur, ", ");
 1495. sol_obj_free(cur);
 1496. cur = next;
 1497. }
 1498. dsl_seq_iter_next(iter);
 1499. }
 1500. next = sol_string_concat_cstr(state, cur, "}");
 1501. sol_obj_free(cur);
 1502. dsl_free_seq_iter(iter);
 1503. sol_obj_free(obj);
 1504. return next;
 1505. }
 1506. sol_object_t *sol_f_mcell_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1507. sol_object_t *mcell = sol_list_get_index(state, args, 0), *cur = sol_new_string(state, "["), *next, *str;
 1508. char s[64];
 1509. if(test_seen(mcell->key)) {
 1510. snprintf(s, 64, "... (%p)", mcell->key);
 1511. next = sol_string_concat_cstr(state, cur, s);
 1512. } else {
 1513. str = sol_cast_repr(state, mcell->key);
 1514. next = sol_string_concat(state, cur, str);
 1515. sol_obj_free(str);
 1516. }
 1517. sol_obj_free(cur);
 1518. cur = next;
 1519. next = sol_string_concat_cstr(state, cur, "] = ");
 1520. sol_obj_free(cur);
 1521. cur = next;
 1522. if(test_seen(mcell->val)) {
 1523. snprintf(s, 64, "... (%p)", mcell->val);
 1524. next = sol_string_concat_cstr(state, cur, s);
 1525. } else {
 1526. str = sol_cast_repr(state, mcell->val);
 1527. next = sol_string_concat(state, cur, str);
 1528. sol_obj_free(str);
 1529. }
 1530. sol_obj_free(cur);
 1531. sol_obj_free(mcell);
 1532. return next;
 1533. }
 1534. sol_object_t *sol_f_func_index(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1535. sol_object_t *func = sol_list_get_index(state, args, 0), *key = sol_list_get_index(state, args, 1), *res;
 1536. identlist_node *curi;
 1537. int i = 0;
 1538. if(!sol_is_name(key)) {
 1539. res = sol_map_get(state, func->udata, key);
 1540. } else {
 1541. if(sol_name_eq(state, key, "name")) {
 1542. if(func->fname) {
 1543. res = sol_new_string(state, func->fname);
 1544. } else {
 1545. res = sol_incref(state->None);
 1546. }
 1547. } else if(sol_name_eq(state, key, "closure")) {
 1548. res = sol_incref(func->closure);
 1549. } else if(sol_name_eq(state, key, "udata")) {
 1550. res = sol_incref(func->udata);
 1551. } else if(sol_name_eq(state, key, "stmt")) {
 1552. res = sol_new_stmtnode(state, st_copy((stmt_node *) func->func));
 1553. } else if(sol_name_eq(state, key, "args")) {
 1554. res = sol_new_list(state);
 1555. curi = func->args;
 1556. while(curi) {
 1557. sol_list_insert(state, res, i++, sol_new_string(state, curi->ident));
 1558. curi = curi->next;
 1559. }
 1560. } else if(sol_name_eq(state, key, "rest")) {
 1561. if(func->rest) {
 1562. res = sol_new_string(state, func->rest);
 1563. } else {
 1564. res = sol_incref(state->None);
 1565. }
 1566. } else if(sol_name_eq(state, key, "annos")) {
 1567. res = sol_incref(func->annos);
 1568. } else {
 1569. res = sol_map_get(state, func->udata, key);
 1570. }
 1571. }
 1572. sol_obj_free(func);
 1573. sol_obj_free(key);
 1574. return res;
 1575. }
 1576. sol_object_t *sol_f_func_setindex(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1577. sol_object_t *func = sol_list_get_index(state, args, 0), *key = sol_list_get_index(state, args, 1), *val = sol_list_get_index(state, args, 2), *temp, *str;
 1578. size_t i, len;
 1579. identlist_node *cur, *prev;
 1580. if(sol_name_eq(state, key, "name") && sol_is_name(val)) {
 1581. free(func->fname);
 1582. if(sol_is_string(val)) {
 1583. func->fname = strdup(val->str);
 1584. } else {
 1585. func->fname = sol_buffer_strdup(val);
 1586. }
 1587. } else if(sol_name_eq(state, key, "closure") && sol_is_map(val)) {
 1588. temp = func->closure;
 1589. func->closure = sol_incref(val);
 1590. sol_obj_free(temp);
 1591. } else if(sol_name_eq(state, key, "udata") && sol_is_map(val)) {
 1592. temp = func->udata;
 1593. func->udata = sol_incref(val);
 1594. sol_obj_free(temp);
 1595. } else if(sol_name_eq(state, key, "stmt") && sol_is_aststmt(val)) {
 1596. st_free(func->func);
 1597. func->func = st_copy(val->node);
 1598. } else if(sol_name_eq(state, key, "args") && sol_is_list(val)) {
 1599. idl_free(func->args);
 1600. func->args = NEW(identlist_node);
 1601. cur = func->args;
 1602. prev = cur;
 1603. len = sol_list_len(state, val);
 1604. for(i = 0; i < len; i++ ) {
 1605. temp = sol_list_get_index(state, val, i);
 1606. str = sol_cast_string(state, temp);
 1607. cur->ident = strdup(str->str);
 1608. sol_obj_free(temp);
 1609. sol_obj_free(str);
 1610. prev = cur;
 1611. cur->next = NEW(identlist_node);
 1612. cur = cur->next;
 1613. }
 1614. prev->next = NULL;
 1615. if(cur == func->args) func->args = NULL;
 1616. free(cur);
 1617. } else if(sol_name_eq(state, key, "rest") && sol_is_name(val)) {
 1618. free(func->rest);
 1619. if(sol_is_string(val)) {
 1620. func->rest = strdup(val->str);
 1621. } else {
 1622. func->rest = sol_buffer_strdup(val);
 1623. }
 1624. } else if(sol_name_eq(state, key, "annos") && sol_is_map(val)) {
 1625. sol_obj_free(func->annos);
 1626. func->annos = sol_incref(val);
 1627. } else {
 1628. sol_map_set(state, func->udata, key, val);
 1629. }
 1630. sol_obj_free(func);
 1631. sol_obj_free(key);
 1632. sol_obj_free(val);
 1633. return sol_incref(state->None);
 1634. }
 1635. sol_object_t *sol_f_func_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1636. sol_object_t *func = sol_list_get_index(state, args, 0), *ret;
 1637. char *s = malloc(256 * sizeof(char));
 1638. if(func->fname) {
 1639. snprintf(s, 256, "<Function %s>", func->fname);
 1640. } else {
 1641. snprintf(s, 256, "<Function>");
 1642. }
 1643. ret = sol_new_string(state, s);
 1644. free(s);
 1645. sol_obj_free(func);
 1646. return ret;
 1647. }
 1648. sol_object_t *sol_f_cfunc_call(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1649. sol_object_t *func = sol_list_get_index(state, args, 0), *fargs = sol_list_sublist(state, args, 1);
 1650. sol_object_t *res = NULL, *tmp = NULL;
 1651. sol_list_insert(state, state->fnstack, 0, func);
 1652. res = func->cfunc(state, fargs);
 1653. tmp = sol_list_remove(state, state->fnstack, 0);
 1654. if(tmp != func) {
 1655. printf("ERROR: Function stack imbalance\n");
 1656. }
 1657. sol_obj_free(func);
 1658. sol_obj_free(fargs);
 1659. return res;
 1660. }
 1661. sol_object_t *sol_f_cfunc_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1662. sol_object_t *cfunc = sol_list_get_index(state, args, 0), *ret;
 1663. char *s = malloc(256 * sizeof(char));
 1664. if(cfunc->cfname) {
 1665. snprintf(s, 256, "<CFunction %s>", cfunc->cfname);
 1666. } else {
 1667. snprintf(s, 256, "<CFunction>");
 1668. }
 1669. ret = sol_new_string(state, s);
 1670. free(s);
 1671. sol_obj_free(cfunc);
 1672. return ret;
 1673. }
 1674. sol_object_t *sol_f_astnode_call(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1675. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *env = NULL, *res;
 1676. stmt_node *stmt = (stmt_node *) obj->node;
 1677. expr_node *expr = (expr_node *) obj->node;
 1678. sol_obj_free(obj);
 1679. if(sol_list_len(state, args) > 1) {
 1680. env = sol_list_get_index(state, args, 1);
 1681. sol_state_push_scope(state, env);
 1682. }
 1683. if(sol_is_aststmt(obj)) {
 1684. sol_exec(state, stmt);
 1685. res = sol_incref(state->None);
 1686. } else {
 1687. res = sol_eval(state, expr);
 1688. }
 1689. if(env) {
 1690. sol_state_pop_scope(state);
 1691. sol_obj_free(env);
 1692. }
 1693. return res;
 1694. }
 1695. sol_object_t *sol_f_astnode_index(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1696. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *key = sol_list_get_index(state, args, 1), *str = sol_cast_string(state, key), *res = NULL, *pair;
 1697. stmt_node *stmt = (stmt_node *) obj->node;
 1698. stmtlist_node *curs;
 1699. expr_node *expr = (expr_node *) obj->node;
 1700. exprlist_node *cure;
 1701. assoclist_node *cura;
 1702. identlist_node *curi;
 1703. int i = 0;
 1704. if(!stmt) {
 1705. sol_obj_free(obj);
 1706. sol_obj_free(key);
 1707. sol_obj_free(str);
 1708. return sol_set_error_string(state, "Access NULL AST node");
 1709. }
 1710. if(sol_is_aststmt(obj)) {
 1711. if(sol_string_eq(state, str, "kind")) {
 1712. res = sol_new_int(state, -1);
 1713. } else if(sol_string_eq(state, str, "type")) {
 1714. res = sol_new_int(state, stmt->type);
 1715. } else if(sol_string_eq(state, str, "loc")) {
 1716. res = sol_new_map(state);
 1717. sol_map_set_name(state, res, "line", sol_new_int(state, stmt->loc.line));
 1718. sol_map_set_name(state, res, "col", sol_new_int(state, stmt->loc.col));
 1719. } else {
 1720. switch(stmt->type) {
 1721. case ST_EXPR:
 1722. if(sol_string_eq(state, str, "expr")) {
 1723. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(stmt->expr));
 1724. }
 1725. break;
 1726. case ST_LIST:
 1727. if(sol_string_eq(state, str, "stmtlist")) {
 1728. res = sol_new_list(state);
 1729. curs = stmt->stmtlist;
 1730. while(curs) {
 1731. sol_list_insert(state, res, i++, sol_new_stmtnode(state, st_copy(curs->stmt)));
 1732. curs = curs->next;
 1733. }
 1734. }
 1735. break;
 1736. case ST_RET:
 1737. if(sol_string_eq(state, str, "ret")) {
 1738. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(stmt->ret->ret));
 1739. }
 1740. break;
 1741. case ST_CONT:
 1742. if(sol_string_eq(state, str, "val")) {
 1743. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(stmt->cont->val));
 1744. }
 1745. break;
 1746. case ST_BREAK:
 1747. if(sol_string_eq(state, str, "val")) {
 1748. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(stmt->brk->val));
 1749. }
 1750. break;
 1751. }
 1752. }
 1753. } else {
 1754. if(sol_string_eq(state, str, "kind")) {
 1755. res = sol_new_int(state, -2);
 1756. } else if(sol_string_eq(state, str, "type")) {
 1757. res = sol_new_int(state, expr->type);
 1758. } else if(sol_string_eq(state, str, "loc")) {
 1759. res = sol_new_map(state);
 1760. sol_map_set_name(state, res, "line", sol_new_int(state, expr->loc.line));
 1761. sol_map_set_name(state, res, "col", sol_new_int(state, expr->loc.col));
 1762. } else {
 1763. switch(expr->type) {
 1764. case EX_LIT:
 1765. if(sol_string_eq(state, str, "littype")) {
 1766. res = sol_new_int(state, expr->lit->type);
 1767. } else if(sol_string_eq(state, str, "ival")) {
 1768. res = sol_new_int(state, expr->lit->ival);
 1769. } else if(sol_string_eq(state, str, "fval")) {
 1770. res = sol_new_float(state, expr->lit->fval);
 1771. } else if(sol_string_eq(state, str, "str")) {
 1772. res = sol_new_string(state, expr->lit->str);
 1773. }
 1774. break;
 1775. case EX_LISTGEN:
 1776. if(sol_string_eq(state, str, "list")) {
 1777. res = sol_new_list(state);
 1778. cure = expr->listgen->list;
 1779. while(cure) {
 1780. sol_list_insert(state, res, i++, sol_new_exprnode(state, ex_copy(cure->expr)));
 1781. cure = cure->next;
 1782. }
 1783. }
 1784. break;
 1785. case EX_MAPGEN:
 1786. if(sol_string_eq(state, str, "map")) {
 1787. res = sol_new_list(state);
 1788. cura = expr->mapgen->map;
 1789. while(cura) {
 1790. pair = sol_new_list(state);
 1791. sol_list_insert(state, pair, 0, sol_new_exprnode(state, ex_copy(cura->item->key)));
 1792. sol_list_insert(state, pair, 1, sol_new_exprnode(state, ex_copy(cura->item->value)));
 1793. sol_list_insert(state, res, i++, pair);
 1794. sol_obj_free(pair);
 1795. }
 1796. }
 1797. break;
 1798. case EX_BINOP:
 1799. if(sol_string_eq(state, str, "binoptype")) {
 1800. res = sol_new_int(state, expr->binop->type);
 1801. } else if(sol_string_eq(state, str, "left")) {
 1802. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->binop->left));
 1803. } else if(sol_string_eq(state, str, "right")) {
 1804. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->binop->right));
 1805. }
 1806. break;
 1807. case EX_UNOP:
 1808. if(sol_string_eq(state, str, "unoptype")) {
 1809. res = sol_new_int(state, expr->unop->type);
 1810. } else if(sol_string_eq(state, str, "expr")) {
 1811. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->unop->expr));
 1812. }
 1813. break;
 1814. case EX_INDEX:
 1815. if(sol_string_eq(state, str, "expr")) {
 1816. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->index->expr));
 1817. } else if(sol_string_eq(state, str, "index")) {
 1818. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->index->index));
 1819. }
 1820. break;
 1821. case EX_SETINDEX:
 1822. if(sol_string_eq(state, str, "expr")) {
 1823. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->setindex->expr));
 1824. } else if(sol_string_eq(state, str, "index")) {
 1825. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->setindex->index));
 1826. } else if(sol_string_eq(state, str, "value")) {
 1827. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->setindex->value));
 1828. }
 1829. break;
 1830. case EX_ASSIGN:
 1831. if(sol_string_eq(state, str, "ident")) {
 1832. res = sol_new_string(state, expr->assign->ident);
 1833. } else if(sol_string_eq(state, str, "value")) {
 1834. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->assign->value));
 1835. }
 1836. break;
 1837. case EX_REF:
 1838. if(sol_string_eq(state, str, "ident")) {
 1839. res = sol_new_string(state, expr->ref->ident);
 1840. }
 1841. break;
 1842. case EX_CALL:
 1843. if(sol_string_eq(state, str, "expr")) {
 1844. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->call->expr));
 1845. } else if(sol_string_eq(state, str, "args")) {
 1846. res = sol_new_list(state);
 1847. cure = expr->call->args;
 1848. while(cure) {
 1849. sol_list_insert(state, res, i++, sol_new_exprnode(state, ex_copy(cure->expr)));
 1850. cure = cure->next;
 1851. }
 1852. }
 1853. break;
 1854. case EX_FUNCDECL:
 1855. if(sol_string_eq(state, str, "name")) {
 1856. res = sol_new_string(state, (expr->funcdecl->name ? expr->funcdecl->name : ""));
 1857. } else if(sol_string_eq(state, str, "args")) {
 1858. res = sol_new_list(state);
 1859. curi = expr->funcdecl->params ? expr->funcdecl->params->args : NULL;
 1860. while(curi) {
 1861. sol_list_insert(state, res, i++, sol_new_string(state, curi->ident));
 1862. curi = curi->next;
 1863. }
 1864. } else if(sol_string_eq(state, str, "body")) {
 1865. res = sol_new_stmtnode(state, st_copy(expr->funcdecl->body));
 1866. }
 1867. break;
 1868. case EX_IFELSE:
 1869. if(sol_string_eq(state, str, "cond")) {
 1870. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->ifelse->cond));
 1871. } else if(sol_string_eq(state, str, "iftrue")) {
 1872. res = sol_new_stmtnode(state, st_copy(expr->ifelse->iftrue));
 1873. } else if(sol_string_eq(state, str, "iffalse")) {
 1874. res = sol_new_stmtnode(state, st_copy(expr->ifelse->iffalse));
 1875. }
 1876. break;
 1877. case EX_LOOP:
 1878. if(sol_string_eq(state, str, "cond")) {
 1879. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->loop->cond));
 1880. } else if(sol_string_eq(state, str, "loop")) {
 1881. res = sol_new_stmtnode(state, st_copy(expr->loop->loop));
 1882. }
 1883. break;
 1884. case EX_ITER:
 1885. if(sol_string_eq(state, str, "var")) {
 1886. res = sol_new_string(state, expr->iter->var);
 1887. } else if(sol_string_eq(state, str, "iter")) {
 1888. res = sol_new_exprnode(state, ex_copy(expr->iter->iter));
 1889. } else if(sol_string_eq(state, str, "loop")) {
 1890. res = sol_new_stmtnode(state, st_copy(expr->iter->loop));
 1891. }
 1892. break;
 1893. }
 1894. }
 1895. }
 1896. sol_obj_free(obj);
 1897. sol_obj_free(key);
 1898. sol_obj_free(str);
 1899. if(!res) {
 1900. res = sol_incref(state->None);
 1901. }
 1902. return res;
 1903. }
 1904. sol_object_t *sol_f_astnode_setindex(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 1905. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *key = sol_list_get_index(state, args, 1), *str = sol_cast_string(state, key), *val = sol_list_get_index(state, args, 2), *pair;
 1906. sol_object_t *ival, *fval, *sval;
 1907. stmt_node *stmt = (stmt_node *) obj->node;
 1908. stmtlist_node *curs, *prevs;
 1909. expr_node *expr = (expr_node *) obj->node;
 1910. exprlist_node *cure, *preve = NULL;
 1911. assoclist_node *cura, *preva = NULL;
 1912. identlist_node *curi, *previ = NULL;
 1913. int i = 0, len;
 1914. if(!stmt) {
 1915. sol_obj_free(obj);
 1916. sol_obj_free(key);
 1917. sol_obj_free(str);
 1918. sol_obj_free(val);
 1919. return sol_set_error_string(state, "Access NULL AST node");
 1920. }
 1921. if(sol_is_aststmt(obj)) {
 1922. if(sol_string_eq(state, str, "type")) {
 1923. ival = sol_cast_int(state, val);
 1924. stmt->type = ival->ival;
 1925. sol_obj_free(ival);
 1926. } else if(sol_string_eq(state, str, "loc") && sol_is_map(val)) {
 1927. pair = sol_map_get_name(state, val, "line");
 1928. ival = sol_cast_int(state, pair);
 1929. stmt->loc.line = ival->ival;
 1930. sol_obj_free(ival);
 1931. sol_obj_free(pair);
 1932. pair = sol_map_get_name(state, val, "col");
 1933. ival = sol_cast_int(state, pair);
 1934. stmt->loc.col = ival->ival;
 1935. sol_obj_free(ival);
 1936. sol_obj_free(pair);
 1937. } else {
 1938. switch(stmt->type) {
 1939. case ST_EXPR:
 1940. if(sol_string_eq(state, str, "expr") && sol_is_astexpr(val)) {
 1941. ex_free(stmt->expr);
 1942. stmt->expr = ex_copy(val->node);
 1943. }
 1944. break;
 1945. case ST_LIST:
 1946. if(sol_string_eq(state, str, "stmtlist") && sol_is_list(val)) {
 1947. stl_free(stmt->stmtlist);
 1948. len = sol_list_len(state, val);
 1949. if(len > 0) {
 1950. curs = malloc(sizeof(stmtlist_node));
 1951. stmt->stmtlist = curs;
 1952. for(i = 0; i < len; i++) {
 1953. if(sol_is_aststmt(sol_list_get_index(state, val, i))) {
 1954. curs->stmt = st_copy(sol_list_get_index(state, val, i)->node);
 1955. prevs = curs;
 1956. curs = malloc(sizeof(stmtlist_node));
 1957. prevs->next = curs;
 1958. }
 1959. }
 1960. if(stmt->stmtlist == curs) {
 1961. stmt->stmtlist = NULL;
 1962. }
 1963. free(curs);
 1964. if(prevs) {
 1965. prevs->next = NULL;
 1966. }
 1967. } else {
 1968. stmt->stmtlist = NULL;
 1969. }
 1970. }
 1971. break;
 1972. case ST_RET:
 1973. if(sol_string_eq(state, str, "ret") && sol_is_astexpr(val)) {
 1974. ex_free(stmt->ret->ret);
 1975. stmt->ret->ret = ex_copy(val->node);
 1976. }
 1977. break;
 1978. case ST_CONT:
 1979. if(sol_string_eq(state, str, "val") && sol_is_astexpr(val)) {
 1980. ex_free(stmt->cont->val);
 1981. stmt->cont->val = ex_copy(val->node);
 1982. }
 1983. break;
 1984. case ST_BREAK:
 1985. if(sol_string_eq(state, str, "val") && sol_is_astexpr(val)) {
 1986. ex_free(stmt->brk->val);
 1987. stmt->brk->val = ex_copy(val->node);
 1988. }
 1989. break;
 1990. }
 1991. }
 1992. } else {
 1993. if(sol_string_eq(state, str, "type")) {
 1994. ival = sol_cast_int(state, val);
 1995. expr->type = ival->ival;
 1996. sol_obj_free(ival);
 1997. } else if(sol_string_eq(state, str, "loc") && sol_is_map(val)) {
 1998. pair = sol_map_get_name(state, val, "line");
 1999. ival = sol_cast_int(state, pair);
 2000. expr->loc.line = ival->ival;
 2001. sol_obj_free(ival);
 2002. sol_obj_free(pair);
 2003. pair = sol_map_get_name(state, val, "col");
 2004. ival = sol_cast_int(state, pair);
 2005. expr->loc.col = ival->ival;
 2006. sol_obj_free(ival);
 2007. sol_obj_free(pair);
 2008. } else {
 2009. switch(expr->type) {
 2010. case EX_LIT:
 2011. if(sol_string_eq(state, str, "littype")) {
 2012. ival = sol_cast_int(state, val);
 2013. expr->lit->type = ival->ival;
 2014. sol_obj_free(ival);
 2015. } else if(sol_string_eq(state, str, "ival")) {
 2016. ival = sol_cast_int(state, val);
 2017. expr->lit->ival = ival->ival;
 2018. sol_obj_free(ival);
 2019. } else if(sol_string_eq(state, str, "fval")) {
 2020. fval = sol_cast_float(state, val);
 2021. expr->lit->fval = fval->fval;
 2022. sol_obj_free(fval);
 2023. } else if(sol_string_eq(state, str, "str")) {
 2024. sval = sol_cast_string(state, val);
 2025. expr->lit->str = strdup(sval->str);
 2026. sol_obj_free(sval);
 2027. }
 2028. break;
 2029. case EX_LISTGEN:
 2030. if(sol_string_eq(state, str, "list") && sol_is_list(val)) {
 2031. exl_free(expr->listgen->list);
 2032. len = sol_list_len(state, val);
 2033. if(len > 0) {
 2034. cure = malloc(sizeof(exprlist_node));
 2035. expr->listgen->list = cure;
 2036. for(i = 0; i < len; i++) {
 2037. if(sol_is_astexpr(sol_list_get_index(state, val, i))) {
 2038. cure->expr = sol_list_get_index(state, val, i)->node;
 2039. preve = cure;
 2040. cure = malloc(sizeof(exprlist_node));
 2041. preve->next = cure;
 2042. }
 2043. }
 2044. if(expr->listgen->list == cure) {
 2045. expr->listgen->list = NULL;
 2046. }
 2047. free(cure);
 2048. if(preve) {
 2049. preve->next = NULL;
 2050. }
 2051. } else {
 2052. expr->listgen->list = NULL;
 2053. }
 2054. }
 2055. break;
 2056. case EX_MAPGEN:
 2057. if(sol_string_eq(state, str, "map") && sol_is_list(val)) {
 2058. asl_free(expr->mapgen->map);
 2059. len = sol_list_len(state, val);
 2060. if(len > 0) {
 2061. cura = malloc(sizeof(assoclist_node));
 2062. expr->mapgen->map = cura;
 2063. for(i = 0; i < len; i++) {
 2064. if(sol_is_list(sol_list_get_index(state, val, i))) {
 2065. pair = sol_list_get_index(state, val, i);
 2066. if(sol_list_len(state, pair) >= 2 && sol_is_astexpr(sol_list_get_index(state, pair, 0)) && sol_is_astexpr(sol_list_get_index(state, pair, 1))) {
 2067. cura->item = malloc(sizeof(associtem_node));
 2068. cura->item->key = sol_list_get_index(state, pair, 0)->node;
 2069. cura->item->value = sol_list_get_index(state, pair, 1)->node;
 2070. preva = cura;
 2071. cura = malloc(sizeof(assoclist_node));
 2072. preva->next = cura;
 2073. }
 2074. }
 2075. }
 2076. if(expr->mapgen->map == cura) {
 2077. expr->mapgen->map = NULL;
 2078. }
 2079. free(cura);
 2080. if(preva) {
 2081. preva->next = NULL;
 2082. }
 2083. } else {
 2084. expr->mapgen->map = NULL;
 2085. }
 2086. }
 2087. break;
 2088. case EX_BINOP:
 2089. if(sol_string_eq(state, str, "binoptype")) {
 2090. ival = sol_cast_int(state, val);
 2091. expr->binop->type = ival->ival;
 2092. sol_obj_free(ival);
 2093. } else if(sol_string_eq(state, str, "left") && sol_is_astexpr(val)) {
 2094. ex_free(expr->binop->left);
 2095. expr->binop->left = ex_copy(val->node);
 2096. } else if(sol_string_eq(state, str, "right") && sol_is_astexpr(val)) {
 2097. ex_free(expr->binop->right);
 2098. expr->binop->right = ex_copy(val->node);
 2099. }
 2100. break;
 2101. case EX_UNOP:
 2102. if(sol_string_eq(state, str, "unoptype")) {
 2103. ival = sol_cast_int(state, val);
 2104. expr->unop->type = ival->ival;
 2105. sol_obj_free(ival);
 2106. } else if(sol_string_eq(state, str, "expr") && sol_is_astexpr(val)) {
 2107. ex_free(expr->unop->expr);
 2108. expr->unop->expr = ex_copy(val->node);
 2109. }
 2110. break;
 2111. case EX_INDEX:
 2112. if(sol_string_eq(state, str, "expr") && sol_is_astexpr(val)) {
 2113. ex_free(expr->index->expr);
 2114. expr->index->expr = ex_copy(val->node);
 2115. } else if(sol_string_eq(state, str, "index") && sol_is_astexpr(val)) {
 2116. ex_free(expr->index->index);
 2117. expr->index->index = ex_copy(val->node);
 2118. }
 2119. break;
 2120. case EX_SETINDEX:
 2121. if(sol_string_eq(state, str, "expr") && sol_is_astexpr(val)) {
 2122. ex_free(expr->setindex->expr);
 2123. expr->setindex->expr = ex_copy(val->node);
 2124. } else if(sol_string_eq(state, str, "index") && sol_is_astexpr(val)) {
 2125. ex_free(expr->setindex->index);
 2126. expr->setindex->index = ex_copy(val->node);
 2127. } else if(sol_string_eq(state, str, "value") && sol_is_astexpr(val)) {
 2128. ex_free(expr->setindex->value);
 2129. expr->setindex->value = ex_copy(val->node);
 2130. }
 2131. break;
 2132. case EX_ASSIGN:
 2133. if(sol_string_eq(state, str, "ident")) {
 2134. sval = sol_cast_string(state, val);
 2135. expr->assign->ident = strdup(sval->str);
 2136. sol_obj_free(sval);
 2137. } else if(sol_string_eq(state, str, "value") && sol_is_astexpr(val)) {
 2138. ex_free(expr->assign->value);
 2139. expr->assign->value = ex_copy(val->node);
 2140. }
 2141. break;
 2142. case EX_REF:
 2143. if(sol_string_eq(state, str, "ident")) {
 2144. sval = sol_cast_string(state, val);
 2145. expr->ref->ident = strdup(sval->str);
 2146. sol_obj_free(sval);
 2147. }
 2148. break;
 2149. case EX_CALL:
 2150. if(sol_string_eq(state, str, "expr") && sol_is_astexpr(val)) {
 2151. ex_free(expr->call->expr);
 2152. expr->call->expr = ex_copy(val->node);
 2153. } else if(sol_string_eq(state, str, "args") && sol_is_list(val)) {
 2154. exl_free(expr->call->args);
 2155. len = sol_list_len(state, val);
 2156. if(len > 0) {
 2157. cure = malloc(sizeof(exprlist_node));
 2158. expr->call->args = cure;
 2159. for(i = 0; i < len; i++) {
 2160. if(sol_is_astexpr(sol_list_get_index(state, val, i))) {
 2161. cure->expr = sol_list_get_index(state, val, i)->node;
 2162. preve = cure;
 2163. cure = malloc(sizeof(exprlist_node));
 2164. preve->next = cure;
 2165. }
 2166. }
 2167. if(expr->call->args == cure) {
 2168. expr->call->args = NULL;
 2169. }
 2170. free(cure);
 2171. if(preve) {
 2172. preve->next = NULL;
 2173. }
 2174. } else {
 2175. expr->call->args = NULL;
 2176. }
 2177. }
 2178. break;
 2179. case EX_FUNCDECL:
 2180. if(sol_string_eq(state, str, "name")) {
 2181. sval = sol_cast_string(state, val);
 2182. expr->funcdecl->name = strdup(sval->str);
 2183. sol_obj_free(sval);
 2184. } else if(sol_string_eq(state, str, "args") && sol_is_list(val)) {
 2185. if(!expr->funcdecl->params) {
 2186. expr->funcdecl->params = malloc(sizeof(paramlist_node));
 2187. expr->funcdecl->params->args = NULL;
 2188. expr->funcdecl->params->clkeys = NULL;
 2189. expr->funcdecl->params->clvalues = NULL;
 2190. expr->funcdecl->params->rest = NULL;
 2191. }
 2192. idl_free(expr->funcdecl->params->args);
 2193. len = sol_list_len(state, val);
 2194. if(len > 0) {
 2195. curi = malloc(sizeof(identlist_node));
 2196. expr->funcdecl->params->args = curi;
 2197. for(i = 0; i < len; i++) {
 2198. sval = sol_cast_string(state, sol_list_get_index(state, val, i));
 2199. curi->ident = strdup(sval->str);
 2200. sol_obj_free(sval);
 2201. previ = curi;
 2202. curi = malloc(sizeof(identlist_node));
 2203. previ->next = curi;
 2204. }
 2205. if(expr->funcdecl->params->args == curi) {
 2206. expr->funcdecl->params->args = NULL;
 2207. }
 2208. free(curi);
 2209. if(previ) {
 2210. previ->next = NULL;
 2211. }
 2212. } else {
 2213. expr->funcdecl->params->args = NULL;
 2214. }
 2215. } else if(sol_string_eq(state, str, "body") && sol_is_aststmt(val)) {
 2216. st_free(expr->funcdecl->body);
 2217. expr->funcdecl->body = st_copy(val->node);
 2218. }
 2219. break;
 2220. case EX_IFELSE:
 2221. if(sol_string_eq(state, str, "cond") && sol_is_astexpr(val)) {
 2222. ex_free(expr->ifelse->cond);
 2223. expr->ifelse->cond = ex_copy(val->node);
 2224. } else if(sol_string_eq(state, str, "iftrue") && sol_is_aststmt(val)) {
 2225. st_free(expr->ifelse->iftrue);
 2226. expr->ifelse->iftrue = st_copy(val->node);
 2227. } else if(sol_string_eq(state, str, "iffalse") && sol_is_aststmt(val)) {
 2228. st_free(expr->ifelse->iffalse);
 2229. expr->ifelse->iffalse = st_copy(val->node);
 2230. }
 2231. break;
 2232. case EX_LOOP:
 2233. if(sol_string_eq(state, str, "cond") && sol_is_astexpr(val)) {
 2234. ex_free(expr->loop->cond);
 2235. expr->loop->cond = ex_copy(val->node);
 2236. } else if(sol_string_eq(state, str, "loop") && sol_is_aststmt(val)) {
 2237. st_free(expr->loop->loop);
 2238. expr->loop->loop = st_copy(val->node);
 2239. }
 2240. break;
 2241. case EX_ITER:
 2242. if(sol_string_eq(state, str, "var")) {
 2243. sval = sol_cast_string(state, val);
 2244. expr->iter->var = strdup(sval->str);
 2245. sol_obj_free(sval);
 2246. } else if(sol_string_eq(state, str, "iter") && sol_is_astexpr(val)) {
 2247. ex_free(expr->iter->iter);
 2248. expr->iter->iter = ex_copy(val->node);
 2249. } else if(sol_string_eq(state, str, "loop") && sol_is_aststmt(val)) {
 2250. st_free(expr->iter->loop);
 2251. expr->iter->loop = st_copy(val->node);
 2252. }
 2253. break;
 2254. }
 2255. }
 2256. }
 2257. sol_obj_free(obj);
 2258. sol_obj_free(key);
 2259. sol_obj_free(str);
 2260. return val;
 2261. }
 2262. static char *sol_StmtNames[] = {"EXPR", "LIST", "RET", "CONT", "BREAK"};
 2263. static char *sol_ExprNames[] = {"LIT", "LISTGEN", "MAPGEN", "BINOP", "UNOP", "INDEX", "SETINDEX", "ASSIGN", "REF", "CALL", "FUNCDECL", "IFELSE", "LOOP", "ITER"};
 2264. sol_object_t *sol_f_astnode_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2265. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *res;
 2266. char s[64];
 2267. if(sol_is_aststmt(obj)) {
 2268. if(!obj->node) {
 2269. snprintf(s, 64, "<NULL Stmt>");
 2270. } else {
 2271. stmt_t type = ((stmt_node *) obj->node)->type;
 2272. if(type < sizeof(sol_StmtNames)/sizeof(char *)) {
 2273. snprintf(s, 64, "<Stmt[%s]>", sol_StmtNames[type]);
 2274. } else {
 2275. snprintf(s, 64, "<Invalid Stmt>");
 2276. }
 2277. }
 2278. } else {
 2279. if(!obj->node) {
 2280. snprintf(s, 64, "<NULL Expr>");
 2281. } else {
 2282. expr_t type = ((stmt_node *) obj->node)->type;
 2283. if(type < sizeof(sol_ExprNames)/sizeof(char *)) {
 2284. snprintf(s, 64, "<Expr[%s]>", sol_ExprNames[type]);
 2285. } else {
 2286. snprintf(s, 64, "<Invalid Expr>");
 2287. }
 2288. }
 2289. }
 2290. sol_obj_free(obj);
 2291. return sol_new_string(state, s);
 2292. }
 2293. sol_object_t *sol_f_buffer_index(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2294. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 2295. sol_object_t *key = sol_list_get_index(state, args, 1), *funcs = sol_get_methods_name(state, "buffer");
 2296. sol_object_t *res;
 2297. if(sol_is_name(key)) {
 2298. res = sol_map_get(state, funcs, key);
 2299. } else if(sol_is_int(key)) {
 2300. res = sol_new_buffer(state, ((char *) a->buffer) + key->ival, (a->sz < 0) ? a->sz : (a->sz - key->ival), OWN_NONE, NULL, NULL);
 2301. } else {
 2302. res = sol_f_not_impl(state, args);
 2303. }
 2304. sol_obj_free(a);
 2305. sol_obj_free(key);
 2306. sol_obj_free(funcs);
 2307. return res;
 2308. }
 2309. sol_object_t *sol_f_buffer_add(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2310. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bb = sol_cast_buffer(state, b);
 2311. sol_object_t *res = sol_buffer_concat(state, a, bb);
 2312. sol_obj_free(a);
 2313. sol_obj_free(b);
 2314. if(sol_has_error(state)) {
 2315. sol_obj_free(res);
 2316. return sol_incref(state->None);
 2317. }
 2318. return res;
 2319. }
 2320. sol_object_t *sol_f_buffer_mul(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2321. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1), *bint = sol_cast_int(state, b);
 2322. long ival, i;
 2323. size_t sz;
 2324. char *buf;
 2325. sol_obj_free(b);
 2326. if(sol_has_error(state)) {
 2327. sol_obj_free(a);
 2328. sol_obj_free(bint);
 2329. return sol_incref(state->None);
 2330. }
 2331. ival = bint->ival;
 2332. sol_obj_free(bint);
 2333. if(a->sz < 0) {
 2334. sol_obj_free(a);
 2335. return sol_set_error_string(state, "Multiply unsized buffer");
 2336. }
 2337. if(ival < 0) {
 2338. ival = 0;
 2339. }
 2340. sz = a->sz * ival;
 2341. buf = malloc(sz * sizeof(char));
 2342. for(i = 0; i < ival; i++) {
 2343. memcpy(buf + (i * a->sz), a->buffer, a->sz);
 2344. }
 2345. sol_obj_free(a);
 2346. return sol_new_buffer(state, buf, sz, OWN_FREE, NULL, NULL);
 2347. }
 2348. sol_object_t *sol_f_buffer_cmp(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2349. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0), *b = sol_list_get_index(state, args, 1);
 2350. sol_object_t *bb, *res;
 2351. if(sol_is_string(b)) {
 2352. bb = sol_cast_buffer(state, b);
 2353. sol_obj_free(b);
 2354. b = bb;
 2355. }
 2356. if(sol_is_buffer(b)) {
 2357. ssize_t len = a->sz;
 2358. if(a->sz >= 0 && b->sz >= 0 && a->sz != b->sz) {
 2359. res = sol_new_int(state, 1);
 2360. } else {
 2361. if(len < 0) {
 2362. len = b->sz;
 2363. }
 2364. if(a->sz >= 0 && len > a->sz) len = a->sz;
 2365. if(b->sz >= 0 && len > b->sz) len = b->sz;
 2366. if(len < 0) {
 2367. res = sol_new_int(state, 1);
 2368. } else {
 2369. res = sol_new_int(state, memcmp(a->buffer, b->buffer, len));
 2370. }
 2371. }
 2372. } else {
 2373. res = sol_new_int(state, 1);
 2374. }
 2375. sol_obj_free(a);
 2376. sol_obj_free(b);
 2377. return res;
 2378. }
 2379. sol_object_t *sol_f_buffer_len(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2380. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 2381. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a->sz);
 2382. sol_obj_free(a);
 2383. return res;
 2384. }
 2385. sol_object_t *sol_f_buffer_iter(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2386. return sol_new_cfunc(state, sol_f_iter_buffer, "iter.buffer");
 2387. }
 2388. sol_object_t *sol_f_buffer_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2389. sol_object_t *buf = sol_list_get_index(state, args, 0), *res;
 2390. char *b;
 2391. /*
 2392. char s[64];
 2393. if(buf->sz == -1) {
 2394. snprintf(s, 64, "<Buffer @%p>", buf->buffer);
 2395. } else {
 2396. snprintf(s, 64, "<Buffer @%p size %ld>", buf->buffer, buf->sz);
 2397. }
 2398. */
 2399. if(buf->sz < 0) {
 2400. res = sol_new_string(state, "<UNSIZED_BUFFER>");
 2401. } else {
 2402. b = malloc(buf->sz + 1);
 2403. strncpy(b, buf->buffer, buf->sz);
 2404. b[buf->sz] = '\0';
 2405. res = sol_new_string(state, b);
 2406. free(b);
 2407. }
 2408. sol_obj_free(buf);
 2409. return res;
 2410. }
 2411. sol_object_t *sol_f_buffer_repr(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2412. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0), *cur = sol_new_buffer(state, "'", 1, OWN_NONE, NULL, NULL), *next = sol_buffer_concat(state, cur, obj);
 2413. sol_object_t *termin = sol_new_buffer(state, "'", 2, OWN_NONE, NULL, NULL);
 2414. sol_obj_free(cur);
 2415. cur = next;
 2416. next = sol_buffer_concat(state, cur, termin);
 2417. sol_obj_free(cur);
 2418. return next;
 2419. }
 2420. sol_object_t *sol_f_buffer_toint(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2421. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 2422. sol_object_t *res = sol_new_int(state, a->buffer ? atoi(a->buffer) : 0);
 2423. sol_obj_free(a);
 2424. return res;
 2425. }
 2426. sol_object_t *sol_f_buffer_tofloat(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2427. sol_object_t *a = sol_list_get_index(state, args, 0);
 2428. sol_object_t *res = sol_new_float(state, a->buffer ? atof(a->buffer) : 0.0);
 2429. sol_obj_free(a);
 2430. return res;
 2431. }
 2432. sol_object_t *sol_f_buffer_tobuffer(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2433. return sol_list_get_index(state, args, 0);
 2434. }
 2435. sol_object_t *sol_f_buffer_new(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2436. sol_object_t *sz = sol_list_get_index(state, args, 0), *isz = sol_cast_int(state, sz);
 2437. size_t bufsz = isz->ival;
 2438. void *buf = malloc(bufsz);
 2439. sol_obj_free(sz);
 2440. sol_obj_free(isz);
 2441. if(buf) {
 2442. return sol_new_buffer(state, buf, bufsz, OWN_FREE, NULL, NULL);
 2443. }
 2444. return sol_incref(state->None);
 2445. }
 2446. sol_object_t *sol_f_buffer_get(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2447. sol_object_t *buf = sol_list_get_index(state, args, 0), *tp = sol_list_get_index(state, args, 1), *off = sol_list_get_index(state, args, 2);
 2448. sol_object_t *itp = sol_cast_int(state, tp), *ioff, *res = NULL;
 2449. sol_buftype_t buftp = itp->ival;
 2450. char *data, cbuf[2] = {0, 0};
 2451. sol_obj_free(tp);
 2452. sol_obj_free(itp);
 2453. if(!sol_is_none(state, off)) {
 2454. ioff = sol_cast_int(state, off);
 2455. } else {
 2456. ioff = sol_new_int(state, 0);
 2457. }
 2458. sol_obj_free(off);
 2459. if(buf->sz != -1 && (ioff->ival >= buf->sz || ioff->ival < 0)) {
 2460. sol_obj_free(buf);
 2461. sol_obj_free(ioff);
 2462. return sol_incref(state->None);
 2463. }
 2464. data = ((char *) buf->buffer) + ioff->ival;
 2465. sol_obj_free(buf);
 2466. sol_obj_free(ioff);
 2467. switch(buftp) {
 2468. case BUF_UINT8:
 2469. res = sol_new_int(state, *((uint8_t *) data));
 2470. break;
 2471. case BUF_UINT16:
 2472. res = sol_new_int(state, *((uint16_t *) data));
 2473. break;
 2474. case BUF_UINT32:
 2475. res = sol_new_int(state, *((uint32_t *) data));
 2476. break;
 2477. case BUF_UINT64:
 2478. res = sol_new_int(state, *((uint64_t *) data));
 2479. break;
 2480. case BUF_INT8:
 2481. res = sol_new_int(state, *((int8_t *) data));
 2482. break;
 2483. case BUF_INT16:
 2484. res = sol_new_int(state, *((int16_t *) data));
 2485. break;
 2486. case BUF_INT32:
 2487. res = sol_new_int(state, *((int32_t *) data));
 2488. break;
 2489. case BUF_INT64:
 2490. res = sol_new_int(state, *((int64_t *) data));
 2491. break;
 2492. case BUF_CHAR:
 2493. cbuf[0] = *((char *) data);
 2494. res = sol_new_string(state, cbuf);
 2495. break;
 2496. case BUF_BYTE:
 2497. res = sol_new_int(state, *((unsigned char *) data));
 2498. break;
 2499. case BUF_INT:
 2500. res = sol_new_int(state, *((int *) data));
 2501. break;
 2502. case BUF_UINT:
 2503. res = sol_new_int(state, *((unsigned int *) data));
 2504. break;
 2505. case BUF_LONG:
 2506. res = sol_new_int(state, *((long *) data));
 2507. break;
 2508. case BUF_ULONG:
 2509. res = sol_new_int(state, *((unsigned long *) data));
 2510. break;
 2511. case BUF_FLOAT:
 2512. res = sol_new_float(state, *((float *) data));
 2513. break;
 2514. case BUF_DOUBLE:
 2515. res = sol_new_float(state, *((double *) data));
 2516. break;
 2517. case BUF_CSTR:
 2518. res = sol_new_string(state, (char *) data);
 2519. break;
 2520. case BUF_PTR:
 2521. res = sol_new_buffer(state, ((void *) * ((unsigned long *) data)), -1, OWN_NONE, NULL, NULL);
 2522. break;
 2523. }
 2524. if(!res) {
 2525. res = sol_incref(state->None);
 2526. }
 2527. return res;
 2528. }
 2529. sol_object_t *sol_f_buffer_set(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2530. sol_object_t *buf = sol_list_get_index(state, args, 0), *tp = sol_list_get_index(state, args, 1), *val = sol_list_get_index(state, args, 2), *off = sol_list_get_index(state, args, 3);
 2531. sol_object_t *itp = sol_cast_int(state, tp), *ioff, *ival = NULL, *fval = NULL, *sval = NULL;
 2532. sol_buftype_t buftp = itp->ival;
 2533. char *data;
 2534. sol_obj_free(tp);
 2535. sol_obj_free(itp);
 2536. if(!sol_is_none(state, off)) {
 2537. ioff = sol_cast_int(state, off);
 2538. } else {
 2539. ioff = sol_new_int(state, 0);
 2540. }
 2541. sol_obj_free(off);
 2542. if(buf->sz != -1 && (ioff->ival >= buf->sz || ioff->ival < 0)) {
 2543. sol_obj_free(buf);
 2544. sol_obj_free(ioff);
 2545. return sol_incref(state->None);
 2546. }
 2547. data = ((char *) buf->buffer) + ioff->ival;
 2548. sol_obj_free(buf);
 2549. sol_obj_free(ioff);
 2550. switch(buftp) {
 2551. case BUF_UINT8:
 2552. ival = sol_cast_int(state, val);
 2553. *((uint8_t *) data) = ival->ival;
 2554. break;
 2555. case BUF_UINT16:
 2556. ival = sol_cast_int(state, val);
 2557. *((uint16_t *) data) = ival->ival;
 2558. break;
 2559. case BUF_UINT32:
 2560. ival = sol_cast_int(state, val);
 2561. *((uint32_t *) data) = ival->ival;
 2562. break;
 2563. case BUF_UINT64:
 2564. ival = sol_cast_int(state, val);
 2565. *((uint64_t *) data) = ival->ival;
 2566. break;
 2567. case BUF_INT8:
 2568. ival = sol_cast_int(state, val);
 2569. *((int8_t *) data) = ival->ival;
 2570. break;
 2571. case BUF_INT16:
 2572. ival = sol_cast_int(state, val);
 2573. *((int16_t *) data) = ival->ival;
 2574. break;
 2575. case BUF_INT32:
 2576. ival = sol_cast_int(state, val);
 2577. *((int32_t *) data) = ival->ival;
 2578. break;
 2579. case BUF_INT64:
 2580. ival = sol_cast_int(state, val);
 2581. *((int64_t *) data) = ival->ival;
 2582. break;
 2583. case BUF_CHAR:
 2584. sval = sol_cast_string(state, val);
 2585. *((char *) data) = sval->str[0];
 2586. break;
 2587. case BUF_BYTE:
 2588. ival = sol_cast_int(state, val);
 2589. *((unsigned char *) data) = ival->ival;
 2590. break;
 2591. case BUF_INT:
 2592. ival = sol_cast_int(state, val);
 2593. *((int *) data) = ival->ival;
 2594. break;
 2595. case BUF_UINT:
 2596. ival = sol_cast_int(state, val);
 2597. *((unsigned int *) data) = ival->ival;
 2598. break;
 2599. case BUF_LONG:
 2600. ival = sol_cast_int(state, val);
 2601. *((long *) data) = ival->ival;
 2602. break;
 2603. case BUF_ULONG:
 2604. ival = sol_cast_int(state, val);
 2605. *((unsigned long *) data) = ival->ival;
 2606. break;
 2607. case BUF_FLOAT:
 2608. fval = sol_cast_float(state, val);
 2609. *((float *) data) = fval->fval;
 2610. break;
 2611. case BUF_DOUBLE:
 2612. fval = sol_cast_float(state, val);
 2613. *((double *) data) = fval->fval;
 2614. break;
 2615. case BUF_CSTR:
 2616. sval = sol_cast_string(state, val);
 2617. strcpy((char *) data, sval->str);
 2618. break;
 2619. case BUF_PTR:
 2620. if(sol_is_buffer(val)) {
 2621. *((unsigned long *) data) = ((unsigned long) val->buffer);
 2622. if(val->own == OWN_CALLF) {
 2623. val->movef(val->buffer, val->sz);
 2624. }
 2625. } else {
 2626. ival = sol_cast_int(state, val);
 2627. *((unsigned long *) data) = ival->ival;
 2628. }
 2629. break;
 2630. }
 2631. if(ival) {
 2632. sol_obj_free(ival);
 2633. }
 2634. if(fval) {
 2635. sol_obj_free(fval);
 2636. }
 2637. if(sval) {
 2638. sol_obj_free(sval);
 2639. }
 2640. return sol_incref(state->None);
 2641. }
 2642. sol_object_t *sol_f_buffer_address(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2643. sol_object_t *buf = sol_list_get_index(state, args, 0);
 2644. sol_object_t *res = sol_new_int(state, (unsigned long) buf->buffer);
 2645. sol_obj_free(buf);
 2646. return res;
 2647. }
 2648. sol_object_t *sol_f_buffer_size(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2649. sol_object_t *buf = sol_list_get_index(state, args, 0);
 2650. sol_object_t *res = sol_new_int(state, (long) buf->sz);
 2651. sol_obj_free(buf);
 2652. return res;
 2653. }
 2654. sol_object_t *sol_f_buffer_sub(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2655. sol_object_t *buf = sol_list_get_index(state, args, 0);
 2656. sol_object_t *low = sol_list_get_index(state, args, 1), *high = sol_list_get_index(state, args, 2);
 2657. sol_object_t *ilow, *ihigh;
 2658. long l, h;
 2659. char *b;
 2660. if(sol_is_none(state, low)) {
 2661. ilow = sol_new_int(state, 0);
 2662. } else {
 2663. ilow = sol_cast_int(state, low);
 2664. }
 2665. if(sol_is_none(state, high)) {
 2666. ihigh = sol_new_int(state, buf->sz);
 2667. } else {
 2668. ihigh = sol_cast_int(state, high);
 2669. }
 2670. l = ilow->ival;
 2671. h = ihigh->ival;
 2672. sol_obj_free(low);
 2673. sol_obj_free(high);
 2674. sol_obj_free(ilow);
 2675. sol_obj_free(ihigh);
 2676. if(l < 0) {
 2677. l += buf->sz;
 2678. if(l < 0) {
 2679. l = 0;
 2680. }
 2681. }
 2682. if(l > buf->sz) {
 2683. l = buf->sz;
 2684. }
 2685. if(h < 0) {
 2686. h += buf->sz;
 2687. if(h < 0) {
 2688. h = 0;
 2689. }
 2690. }
 2691. if(h > buf->sz) {
 2692. h = buf->sz;
 2693. }
 2694. if(l >= h) {
 2695. sol_obj_free(buf);
 2696. return sol_new_buffer(state, NULL, 0, OWN_NONE, NULL, NULL);
 2697. }
 2698. b = malloc(sizeof(char) * (h - l));
 2699. memcpy(b, ((char *) buf->buffer) + l, h - l);
 2700. sol_obj_free(buf);
 2701. return sol_new_buffer(state, b, h - l, OWN_FREE, NULL, NULL);
 2702. }
 2703. sol_object_t *sol_f_buffer_split(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2704. sol_object_t *buf = sol_list_get_index(state, args, 0);
 2705. char *b;
 2706. sol_object_t *str, *res, *ls;
 2707. if(buf->sz < 0) {
 2708. sol_obj_free(buf);
 2709. return sol_set_error_string(state, "split unsized buffer");
 2710. }
 2711. b = malloc(sizeof(char) * (buf->sz + 1));
 2712. memcpy(b, buf->buffer, buf->sz);
 2713. b[buf->sz] = '\0';
 2714. str = sol_new_string(state, b);
 2715. free(b);
 2716. ls = sol_new_list(state);
 2717. sol_list_insert(state, ls, 0, str);
 2718. sol_obj_free(str);
 2719. str = sol_list_get_index(state, args, 1);
 2720. sol_list_insert(state, ls, 1, str);
 2721. sol_obj_free(str);
 2722. res = sol_f_str_split(state, ls);
 2723. sol_obj_free(ls);
 2724. return res;
 2725. }
 2726. sol_object_t *sol_f_buffer_find(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2727. sol_object_t *buf = sol_list_get_index(state, args, 0), *subbuf = sol_list_get_index(state, args, 1), *bsubbuf = sol_cast_buffer(state, subbuf);
 2728. sol_object_t *res;
 2729. char *ptr;
 2730. sol_obj_free(subbuf);
 2731. if(buf->sz < 0 || bsubbuf->sz < 0) {
 2732. sol_obj_free(buf);
 2733. sol_obj_free(bsubbuf);
 2734. return sol_set_error_string(state, "find with unsized buffer");
 2735. }
 2736. ptr = memmem(buf->buffer, buf->sz, bsubbuf->buffer, bsubbuf->sz);
 2737. res = sol_new_int(state, ptr ? (ptr - ((char *) buf->buffer)) : -1);
 2738. sol_obj_free(buf);
 2739. sol_obj_free(bsubbuf);
 2740. return res;
 2741. }
 2742. sol_object_t *sol_f_buffer_fromstring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2743. sol_object_t *val = sol_list_get_index(state, args, 0), *sval = sol_cast_string(state, val);
 2744. size_t sz = strlen(sval->str) + 1;
 2745. sol_object_t *buf = sol_new_buffer(state, malloc(sz), sz, OWN_FREE, NULL, NULL);
 2746. strcpy(buf->buffer, sval->str);
 2747. sol_obj_free(val);
 2748. sol_obj_free(sval);
 2749. return buf;
 2750. }
 2751. sol_object_t *sol_f_buffer_fromobject(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2752. sol_object_t *obj = sol_list_get_index(state, args, 0);
 2753. sol_object_t *buf = sol_new_buffer(state, obj, sizeof(sol_object_t), OWN_CALLF, (sol_freefunc_t) state->obfuncs.destr, (sol_movefunc_t) state->obfuncs.copy);
 2754. //Keep ref to obj so buf remains alive
 2755. return buf;
 2756. }
 2757. sol_object_t *sol_f_buffer_fromaddress(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2758. sol_object_t *addr = sol_list_get_index(state, args, 0), *sz = sol_list_get_index(state, args, 1);
 2759. sol_object_t *iaddr = sol_cast_int(state, addr), *isz = sol_cast_int(state, sz);
 2760. sol_object_t *buf = sol_new_buffer(state, (void *) iaddr->ival, (ssize_t) isz->ival, OWN_NONE, NULL, NULL);
 2761. sol_obj_free(addr);
 2762. sol_obj_free(sz);
 2763. sol_obj_free(iaddr);
 2764. sol_obj_free(isz);
 2765. return buf;
 2766. }
 2767. sol_object_t *sol_f_dylib_index(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2768. sol_object_t *dylib = sol_list_get_index(state, args, 0), *key = sol_list_get_index(state, args, 1), *skey = sol_cast_string(state, key);
 2769. void *handle = dlsym(dylib->dlhandle, skey->str);
 2770. sol_obj_free(dylib);
 2771. sol_obj_free(key);
 2772. sol_obj_free(skey);
 2773. if(handle) {
 2774. return sol_new_dysym(state, handle, NULL, BUF_NONE);
 2775. } else {
 2776. return sol_incref(state->None);
 2777. }
 2778. }
 2779. sol_object_t *sol_f_dylib_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2780. return sol_new_string(state, "<DyLib>");
 2781. }
 2782. sol_object_t *sol_f_dysym_call(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2783. //TODO
 2784. return sol_incref(state->None);
 2785. }
 2786. sol_object_t *sol_f_dysym_index(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2787. //TODO
 2788. return sol_incref(state->None);
 2789. }
 2790. sol_object_t *sol_f_dysym_setindex(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2791. //TODO
 2792. return sol_incref(state->None);
 2793. }
 2794. sol_object_t *sol_f_dysym_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2795. return sol_new_string(state, "<DySym>");
 2796. }
 2797. sol_object_t *sol_f_stream_blsh(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2798. return sol_f_stream_write(state, args);
 2799. }
 2800. sol_object_t *sol_f_stream_brsh(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2801. return sol_f_stream_read_buffer(state, args);
 2802. }
 2803. sol_object_t *sol_f_stream_index(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2804. sol_object_t *key = sol_list_get_index(state, args, 1), *funcs = sol_get_methods_name(state, "stream");
 2805. sol_object_t *res = sol_map_get(state, funcs, key);
 2806. sol_obj_free(key);
 2807. sol_obj_free(funcs);
 2808. return res;
 2809. }
 2810. sol_object_t *sol_f_stream_tostring(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2811. return sol_new_string(state, "<Stream>");
 2812. }
 2813. sol_object_t *sol_f_stream_write(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2814. sol_object_t *stream = sol_list_get_index(state, args, 0), *obj = sol_list_get_index(state, args, 1), *str;
 2815. size_t sz;
 2816. if(sol_is_buffer(obj)) {
 2817. sz = sol_stream_fwrite(state, stream, obj->buffer, sizeof(char), obj->sz);
 2818. } else {
 2819. str = sol_cast_string(state, obj);
 2820. sz = sol_stream_printf(state, stream, "%s", str->str);
 2821. sol_obj_free(str);
 2822. }
 2823. sol_obj_free(obj);
 2824. sol_obj_free(stream);
 2825. return sol_new_int(state, sz);
 2826. }
 2827. sol_object_t *sol_f_stream_read_buffer(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2828. sol_object_t *stream = sol_list_get_index(state, args, 0), *amt = sol_list_get_index(state, args, 1), *iamt, *res;
 2829. char *s = NULL, *p;
 2830. size_t count = 0, max = 0, pos, end;
 2831. if(sol_is_name(amt)) {
 2832. if(sol_name_eq(state, amt, "ALL")) {
 2833. pos = sol_stream_ftell(state, stream);
 2834. sol_stream_fseek(state, stream, 0, SEEK_END);
 2835. end = sol_stream_ftell(state, stream);
 2836. sol_stream_fseek(state, stream, pos, SEEK_SET);
 2837. //printf("IO: Reading %ld bytes starting at %ld\n", end-pos, pos);
 2838. s = malloc((end - pos + 1) * sizeof(char));
 2839. if(sol_stream_fread(state, stream, s, sizeof(char), end - pos) < (end - pos)) {
 2840. free(s);
 2841. sol_obj_free(stream);
 2842. sol_obj_free(amt);
 2843. return sol_set_error_string(state, "IO read error");
 2844. }
 2845. count = end - pos;
 2846. } else if(sol_name_eq(state, amt, "LINE")) {
 2847. s = malloc(STDIO_CHUNK_SIZE * sizeof(char));
 2848. sol_stream_fgets(state, stream, s, STDIO_CHUNK_SIZE);
 2849. count = strlen(s);
 2850. }
 2851. } else {
 2852. iamt = sol_cast_int(state, amt);
 2853. s = malloc((iamt->ival + 1) * sizeof(char));
 2854. count = sol_stream_fread(state, stream, s, sizeof(char), iamt->ival);
 2855. sol_obj_free(iamt);
 2856. }
 2857. if(s) {
 2858. //printf("IO: Read result: %s\n", s);
 2859. res = sol_new_buffer(state, s, count, OWN_FREE, NULL, NULL);
 2860. } else {
 2861. //printf("IO: No read result!\n");
 2862. res = sol_incref(state->None);
 2863. }
 2864. sol_obj_free(amt);
 2865. sol_obj_free(stream);
 2866. return res;
 2867. }
 2868. /*
 2869. sol_object_t *sol_f_stream_read(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2870. sol_object_t *buf = sol_f_stream_read_buffer(state, args);
 2871. sol_object_t *str = sol_new_string(state, buf->buffer);
 2872. sol_obj_free(buf);
 2873. return str;
 2874. }
 2875. */
 2876. sol_object_t *sol_f_stream_seek(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2877. sol_object_t *stream = sol_list_get_index(state, args, 0), *offset = sol_list_get_index(state, args, 1), *whence = sol_list_get_index(state, args, 2);
 2878. sol_object_t *ioffset = sol_cast_int(state, offset), *iwhence = sol_cast_int(state, whence);
 2879. sol_object_t *res = sol_new_int(state, sol_stream_fseek(state, stream, ioffset->ival, iwhence->ival));
 2880. sol_obj_free(stream);
 2881. sol_obj_free(offset);
 2882. sol_obj_free(whence);
 2883. sol_obj_free(ioffset);
 2884. sol_obj_free(iwhence);
 2885. return res;
 2886. }
 2887. sol_object_t *sol_f_stream_tell(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2888. sol_object_t *stream = sol_list_get_index(state, args, 0), *res = sol_new_int(state, sol_stream_ftell(state, stream));
 2889. sol_obj_free(stream);
 2890. return res;
 2891. }
 2892. sol_object_t *sol_f_stream_flush(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2893. sol_object_t *stream = sol_list_get_index(state, args, 0), *res = sol_new_int(state, sol_stream_fflush(state, stream));
 2894. sol_obj_free(stream);
 2895. return res;
 2896. }
 2897. sol_object_t *sol_f_stream_eof(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2898. sol_object_t *stream = sol_list_get_index(state, args, 0), *res = sol_new_int(state, sol_stream_feof(state, stream));
 2899. sol_obj_free(stream);
 2900. return res;
 2901. }
 2902. sol_object_t *sol_f_stream_ioctl(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2903. sol_object_t *stream = sol_list_get_index(state, args, 0), *buf = sol_list_get_index(state, args, 2);
 2904. sol_object_t *req = sol_list_get_index(state, args, 1), *ireq = sol_cast_int(state, req);
 2905. sol_object_t *res = sol_new_int(state, ioctl(fileno(stream->stream), (unsigned long) ireq->ival, buf->buffer));
 2906. sol_obj_free(stream);
 2907. sol_obj_free(buf);
 2908. sol_obj_free(req);
 2909. sol_obj_free(ireq);
 2910. return res;
 2911. }
 2912. static char *sol_FileModes[] = {
 2913. NULL,
 2914. "r",
 2915. "w",
 2916. "r+",
 2917. NULL,
 2918. NULL,
 2919. "a",
 2920. "a+",
 2921. NULL,
 2922. NULL,
 2923. "w",
 2924. "w+",
 2925. NULL,
 2926. NULL,
 2927. NULL,
 2928. NULL,
 2929. NULL,
 2930. "rb",
 2931. "wb",
 2932. "r+b",
 2933. NULL,
 2934. NULL,
 2935. "ab",
 2936. "a+b",
 2937. NULL,
 2938. NULL,
 2939. "wb",
 2940. "w+b",
 2941. NULL,
 2942. NULL,
 2943. NULL,
 2944. NULL
 2945. };
 2946. sol_object_t *sol_f_stream_open(sol_state_t *state, sol_object_t *args) {
 2947. sol_object_t *fn = sol_list_get_index(state, args, 0), *mode = sol_list_get_index(state, args, 1);
 2948. sol_object_t *sfn = sol_cast_string(state, fn), *imode = sol_cast_int(state, mode);
 2949. sol_modes_t m = imode->ival;
 2950. char *smode = sol_FileModes[(m >= 0 && m < (sizeof(sol_FileModes) / sizeof(char *))) ? m : 0];
 2951. FILE *f;
 2952. sol_obj_free(mode);
 2953. sol_obj_free(imode);
 2954. if(!smode) {
 2955. sol_obj_free(fn);
 2956. sol_obj_free(sfn);
 2957. return sol_set_error_string(state, "Bad file open mode");
 2958. }
 2959. f = fopen(sfn->str, smode);
 2960. sol_obj_free(sfn);
 2961. sol_obj_free(fn);
 2962. if(!f) {
 2963. return sol_set_error_string(state, "File open failed");
 2964. }
 2965. return sol_new_stream(state, f, m);
 2966. }