Procházet zdrojové kódy

Enhanced the last debug functionality

Thomas Johnson před 9 měsíci
rodič
revize
e746f2ce80
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 0 odebrání
 1. 3
  0
    tree_alloc.c

+ 3
- 0
tree_alloc.c Zobrazit soubor

@@ -18,6 +18,9 @@ void debug_print_tree(int indent, void *p) {
18 18
  TreeAlloc *node = (TreeAlloc*) p;
19 19
  if (node != NULL) {
20 20
   int bad = debug_tree_black_height(node->left) != debug_tree_black_height(node->right);
21
+  bad |= node->color == COLOR_RED && ((node->left != NULL && node->left->color == COLOR_RED) ||
22
+    (node->right != NULL && node->right->color == COLOR_RED) || (node->parent != NULL &&
23
+     node->parent->color == COLOR_RED));
21 24
   debug_print_tree(indent + 1, node->left);
22 25
   for (int ii = 0; ii < indent; ii++) { printf(" "); }
23 26
   if (node->color == COLOR_RED) { printf("\e[31m"); }

Loading…
Zrušit
Uložit